Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Chcete, aby si žáci vedli školní kroniky? Vyzkoušejte Můj školní blog.

blog

Blíží se konec školního roku. Je to období vhodné k bilancování a hodnocení. Zároveň však většina učitelů začíná přemýšlet o tom budoucím. Chtěli bychom vám proto s předstihem představit zajímavý diář určený pro žáky 1. stupně základních škol nazvaný Můj školní blog. Blog nemusí sloužit pouze k zapisování úkolů nebo známek. Záměrem autorů je především zaznamenávání zážitků, zajímavých akcí, událostí …, které jsme ve škole prožili. Mělo by se tedy jednat o školní kroniku nebo školní deník (moderním výrazem nazvaný školní blog) obsahující vše důležité, co jsme ve škole během školního roku prožili. Na konci školního roku pak dětem vznikne krásný sešit plný vzpomínek na chvíle prožité se spolužáky a učiteli.

Blog obsahuje:

 • rozvrh hodin
 • strany pro záznamy „O mně“
 • strany pro záznamy řazené dle měsíců ve školním roce
 • strany pro záznamy ze školy v přírodě
 • strany pro zaznamenávání básniček, pokřiků … „Co jsme vytvořili“
 • strany pro zaznamenávání úspěchů (v čem jsem zvítězil, co se mi podařilo …)
 • strany pro zaznamenávání vzkazů pro mě od spolužáků nebo učitelů
 • prázdné strany pro vlastní záznamy
 • Publikace je vydaná ve formátu A4 a je orientovaná na výšku. Jednotlivé listy jsou spojeny měkkou vazbou s pomocí dvou spon.

  Blog je koncipován jako záznamník, který si žáci postupně dotvářejí. Sešit tedy obsahuje mnoho volných míst určených pro namalování nebo vlepení obrázků. Své vlastní záznamy mohou žáci vepisovat do prázdných linek, jejichž šířka je 13 mm. Prostor pro vlastní popis sešitu nalezneme hned na úvodní straně, kterou si děti mohou dotvořit podle vlastních představ. Většina listů je kombinovaná, obsahuje tedy volné linky pro písmo i volné plochy pro obrázky.

  Stěžejní částí celého blogu jsou stránky určené pro zaznamenání zážitků v průběhu celého roku po měsících. Jednotlivé kapitoly začínají stránkou s kresleným obrázkem vztahujícím se k danému měsíci, která kromě jeho názvu obsahuje také pranostiku a přehled zajímavých dat příslušného měsíce s krátkým vysvětlením pro děti. Nejedná se pouze o státní svátky, ale o přehled dnů zajímavých především pro žáky. Objevuje se tedy například zmínka o dnu gramotnosti, o světovém dni zdraví nebo a chybět nemůže ani den učitelů. Následují tři strany volných řádků kombinovaných s volnými plochami pro text a obrázky. Listy náležející k jednomu měsíci jsou pro snadnější orientaci v sešitě označeny stejnou barvou.

  Aby byl sešit správně využit, je dobré, pokud bude zejména mladším dětem s jeho vedením pomáhat vyučující.

  Koncepce blogu dává kreativním pedagogům prostor pro různé možnosti využití. Svůj školní blog si může vést každý žák sám, každá skupinka dětí, nebo může být jeden společný pro celou třídu a odrážet například skutečné příspěvky na školních webových stránkách.

  Celkově se jedná o velmi pěkné a zdařilé dílo odrážející potřeby dětí, pro které je určené. Sešit je přehledný a graficky pěkně zpracovaný. Jak jsme již uvedli, jeho koncepce dává žákům a učitelům mnoho prostoru pro variabilní využití, což zvyšuje jeho hodnotu.

  Autoři tohoto blogu se na tvorbu pro děti s nadšením zaměřují dlouhodoběji. V našem magazínu Zakatedrou.cz jsme již psali o publikacích Můj cestovní deník. A pokud vás zajímají informace ze zákulisí tvorby těchto děl, přečtěte si rozhovor ________________________________.

  Cena blogu je 120,- a v nejbližší době bude k dispozici na adrese www.mujcestovnidenik.cz.

  Share This: