Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na zajímavou knihu: Psychoterapie našich prababbabiček

Psychoterapie našich prababiček

Mění se doba a s ní také životní styl. Lidé však často zjišťují, že jejich způsob života není optimální a snaží se hledat cesty, jak v dnešní uspěchané době co nejlépe relaxovat a vyvážit svoje aktivity. Zatímco svět, ve kterém žijeme, se mění, potřeby našeho těla a mysli zůstávají prakticky stejné. Proč se tedy neinspirovat u našich předků? Chtěli bychom vám představit knihu Psychoterapie našich prababiček vydanou v nakladatelství Portál.

Název: Psychoterapie našich prababiček
Autor: Lenka Šnajdrová
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 184
Formát: A5

Představovaná publikace srovnává dnešní způsob života se způsobem života našich prababiček a hledá příklady, kterými bychom se od svých předků mohli inspirovat. Co činilo naše prababičky šťastné v době bez televize a sociálních sítí? Jak bychom mohli tyto poznatky implementovat do našeho každodenního života?

Autorka knihy Lenka Šnajdrová se snaží využívat svých zkušeností získaných při studiu psychologie a při práci klinické psycholožky a psychoterapeutky v nemocničních ambulancích. Právě při této činnosti zjišťovala, že někdy i malá změna v zaběhlém stereotypu každodenního života, může pacientům výrazně pomoci.

Kniha je rozdělena do čtyř velkých částí. První kapitola se zabývá naším tělem, lidmi, kteří nás obklopují, našim okolím a přírodou kolem nás. Druhá část se zabývá našimi sny. A to nejen těmi, které si pamatujeme, když se ráno vzbudíme, ale také sny, které si vymýšlíme v naší mysli, když jsme bdělí. Zde se také dozvídáme, na jakém principu funguje hypnóza, věštění nebo placebo efekt. Pro učitele je jistě zajímavá kapitola zabývající se významem pohádek v životě člověka. Třetí část se zabývá našimi myšlenkami, jenž mají velkou moc ovlivňovat náš život. Jak fungují a jak změnit naše myšlení, abychom byli spokojenější? Poslední úsek seznamuje čtenáři se způsobem, jakým mají knihu číst a využívat.

Změnit celý způsob života ze dne na den je prakticky nemožné. Kniha obsahuje velké množství námětů ke změně a k přemýšlení. V různých životních etapách budeme pravděpodobně chápat to, co nám autorka knihy chtěla sdělit, jiným způsobem. V každém stádiu nás mohou zaujmout jiné pasáže. Proto se nejedná o dílo určené k jednorázovému přečtení. Je dobré se ke knize vracet.

I učitelé při svém psychicky náročném povolání často hledají možnosti psychohygieny. Proč se tedy neinspirovat u svých prababiček a náměty nespojit s možnostmi, které dnešní doba nabízí? Pro pedagogy je publikace přínosná nejen v oblasti vlastního rozvoje, ale také v oblasti rozvoje dětí. Poznatky získané prostřednictvím této publikace mohou učitelům pomoci také lépe chápat proč a jak se chování dětí postupně mění, aby mohli novým podmínkám, ve kterých žáci vyrůstají, přizpůsobovat své způsoby výchovy a výuky.


Share This: