Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Náměty pro přípravu na nový školní rok

classroom-824120_640

Školní rok sice nyní končí, ale ani se nenadějeme a bude začínat další. Protože další číslo našeho magazínu vyjde až po zahájení nového školního roku, chtěli bychom vám představit vybrané faktory, které by měl vyučující při přípravě na nový školní rok zvážit. Nejedná se o celou přípravu, ale pouze o náměty. Některé náměty jsou pro učitele běžné, ale něco z našeho článku by pro ně mohlo být inspirací.

Jaké učebnice budeme používat?
Pokud máte jako učitel možnost výběru učebnic, nezahoďte tuto šanci a vyberte si ty, které vám a vašemu stylu výuky budou nejvíce vyhovovat. Na trhu je široké spektrum různých učebnic. Při výběru učebnic vám může pomoci článek Na co si dát pozor při výběru učebnic pro 1. stupeň ZŠ.

Jakým způsobem budu zadávat DÚ?
V současné době je často diskutovaným tématem také zadávání domácích úkolů. Začátek školního roku je vhodnou dobou ke změnám. K tomuto tématu si můžete přečíst náš článek Je zadávání domácích úkolů přežitek?, kde se můžete dočíst o různých možnostech zadávání domácích úkolů.

Jakým způsobem budeme hodnotit domácí čtení?
Domácí čtení souvisí se zadávanými domácími úkoly. Pravidelné čtení dětem velmi pomáhá, musíme však dát pozor na to, abychom žáky neodradili od lásky ke knihám. Spíše než trestat bychom měli žáky ke čtení pozitivně motivovat. Dobře si tedy promyslete, jak budete domácí čtení hodnotit. Pro děti je motivující například společné doplňování lístečků na strom za každou přečtenou knihu. Samozřejmě také popřemýšlejte nad způsobem vedení čtenářských deníků, seznamu přečtených knih a způsobu seznamování spolužáků s přečtenými knihami.

Jakým způsobem budu komunikovat s rodiči?
Dalším důležitým tématem, které se stále vyvíjí, je komunikace s rodiči. Klasický model předávání informací rodičům prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek konaných čtyřikrát do roka se stává nedostatečným. Popřemýšlejte tedy, zda vám a rodičům vašich žáků vyhovuje podoba třídních schůzek tak, jak ji v současné době vedete. Rady ke způsobu konání třídních schůzek naleznete v článku Jak na třídní schůzky. Další momentálně stále více oblíbenou možností komunikace s rodiči je využívání internetových stránek tříd. Více o této možnosti si můžete přečíst v článku Každodenní komunikace učitele s rodiči prostřednictvím webových stránek třídy

Skupinová práce
Na začátku školního roku se také často utvářejí stálé týmy žáků pro práci ve skupinách. Přemýšlejte tedy o tom, jaký systém rozdělení dětí vám nejvíce vyhovuje (například rozdělit skupiny podle výkonnosti, náhodně, vyrovnaně …). Pokud se chcete dozvědět další rady pro skupinovou a kooperativní výuku, můžete si přečíst náš článek Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků.

Povedou si žáci svá portfolia?
Známou, ale mnoha učiteli ještě nepoužívanou formou prezentace výsledků žáků, je žákovské portfolio. Není již třeba právě tento školní rok tím, kdy by si vaši žáci mohli začít vést svá portfolia? Více o žákovském portfoliu se dočtete v článku Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka,

Jak budu hodnotit
Častou otázkou je také téma hodnocení. Postačuje v dnešní době k hodnocení žáků klasická pětistupňová škála? Některé školy přechází k novému způsobu hodnocení podle stanovení cílů. Více o této metodě si můžete přečíst v článku Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů. Pokud ve své výuce sebehodnocení ještě nevyužíváte nebo jste na úplném začátku, může vás pomoci článek Jak na sebehodnocení žáků pomocí tří kartiček. A jestli se těšíte na příchod těch nejmladších žáků, můžete se inspirovat článkem Jak na hodnocení pomocí razítek. Učitelé mají samozřejmě na výběr také z mnoha dalších způsobů zaznamenávání výsledků žáků.

Co by ještě ve vaší třídě nemělo chybět?
Kalendář – zejména v nižších ročnících prvního stupně by měl být umístěn na viditelném místě kalendář, na kterém vyučující společně s dětmi každé ráno nastavují aktuální data. Každodenní prací s kalendářem si budou děti snadněji upevňovat učivo o čase.

Kdo slaví narozeniny? – častou součástí výzdoby třídy bývá nástěnka s přehledem narozenin jednotlivých žáků. Děti se na svoji chvíli slávy při oslavě výročí jejich narození velmi těší. Promyslete tedy způsob jejich slavení již před začátkem roku, ať při případných změnách v průběhu roku nejsou některé děti zklamané.

Co budou dělat ti, kteří budou hotovi? – Protože jsou ve třídách velké rozdíly v tempu práce jednotlivých žáků, je potřeba, aby žáci dobře věděli, co mají dělat, když jsou hotovi. Každý učitel si časem vytvoří systém pro rychlejší žáky. Nás však pro inspiraci zaujala tato nástěnka:

Není to tvoje? – Žáci si své pracovními listy často nepodepisují a učitel potom zbytečně ztrácí čas zkoumáním, komu materiály patří. Zajímavou možností je vytvoření věšáčku na zdi s kolíčky na vyvěšení nepodepsaných listů.

Hodnocení s pomocí smajlíků – ve třídě by také neměla chybět nástěnka, která žákům umožňuje vyjádřit své hodnocení s pomocí tří smajlíků (otočených palců, povadlých květin …). S pomocí kolíčků (které mohou, ale nemusí být podepsané) má učitel jasný přehled o náladě ve třídě, pocitu z výkonu žáků, svého výkonu …

Kouzelná slovíčka – ač se to někomu může zdát zbytečné, vyvěšení plakátu se seznamem základních slovíček, která jsou základem slušného chování, se učitelům osvědčilo. Vyučující tak snadno může mrknutím oka žákům připomenout slova jako děkuji, prosím, dobrý den …, která děti bohužel velmi často zapomínají používat.

Pravidla třídy – stejně jako každá škola má svůj školní řád, měla by mít také každá třída stanovena vlastní pravidla, která budou žáci dodržovat. Někteří učitelé nechávají sestavení pravidel třídy na žácích, někteří jim s jejich tvorbou více či méně pomáhají. Vždy by vak měla být vyvěšena na viditelném místě, aby na ně mohl vyučující ihned poukázat.

Samozřejmě se nejedná o výčet všech skutečností, které by vyučující při přípravě na nový školní rok neměl opomenout. Prostřednictvím tohoto článku bychom však chtěli učitele inspirovat a přimět je uvažovat, zda a jak není potřeba, aby pozměnili svoje zaběhlé způsoby.


Share This: