Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Každodenní komunikace učitele s rodiči prostřednictvím webových stránek třídy

ipad-820272_640

Ve chvíli, kdy žáci opustí mateřskou školu a nastoupí do prvních ročníků základních škol, ztrácí většinou rodiče každodenní kontakt s převážnou částí zaměstnanců školy, kteří se na výchově jejich dětí podílí. Často se stále stává, že kromě zpráv v žákovských knížkách se bližší informace o dění ve školách rodiče dozví jen čtyřikrát do roka na třídních schůzkách, a to ještě jen pokud se jich zúčastní. A to si troufám říci je v dnešní době nedostatečné (O různých možnostech, jak v současné době vést třídní schůzky si můžete přečíst v článku Jak na třídní schůzky?). Jedním ze způsobů, jak předávat rodičům informace o dění ve třídě je vytvoření www stránek třídy.

Komunikace mezi školou a rodinou se nejvíce formuje během první třídy a zejména pro děti mladšího školního věku je velmi důležitá. Po přechodu dětí z mateřských škol do základních je důležité, jak celou situaci uchopí škola a nastaví pravidla společné komunikace. Způsobů, jak může škola s rodiči komunikovat, je v současné době velké množství. Jedním z velmi významných komunikačních prostředků se však stále častěji stávají internetové stránky jednotlivých tříd.

Na internetových stránkách třídy si rodiče mohou snadno přečíst všechny potřebné informace. Prakticky většina rodičů, až na malé výjimky, které lze řešit individuální cestou, má přístup k internetu a snadno tak může sledovat dění a informace týkající se třídy přímo z pohodlí domova. Rodiče tak mají přehled o všech plánovaných akcích, potřebných pomůckách, probraném učivu apod.

Jaké informace na stránky vkládat
Rodiče jistě ocení, pokud si budou moci prostřednictvím internetových stránek prohlédnout rozvrh hodin, přečíst si aktuální informace o chystaných akcích a seznam pomůcek. Prostřednictvím stránek mohou být také informováni o probraném učivu, domácích úkolech a jednoduchou cestou seznámeni s metodickými postupy. Budou mít jistě také velkou radost, když na fotografiích uvidí spokojené a rozzářená fotografie svých dětí, které se zaujetím pracují na různých úkolech.

Občas diskutovanou otázkou je zveřejňování domácích úkolů na stránkách třídy. Odpůrci zveřejňování seznamu úkolů oponují tvrzením, že se tak žáci nenaučí zaznamenávat a zapamatovávat si své úkoly.

Nástroj pro tvorbu internetových stránek třídy eTřída přišel s možností udělování a zveřejňování bodů jednotlivým žákům. Rodič vidí hodnocení pouze od svého dítěte. Na všechny udělované body má náhled jen učitel. Pro žáky je sbírání bodů motivující a rodiče mají zároveň více informací o práci dětí ve škole.

Aby byl čas, který učitel tvorbě a správě stránek věnuje, efektivně zužitkován, je důležité naučit rodiče pravidelně stránky navštěvovat. Samozřejmě se najdou rodiče, kteří budou stránky prohlížet několikrát denně a čekat na každou informaci a naopak zase rodiče, kteří internetové stránky prakticky nenavštíví.

Na webových stránkách třídy řešte jen informace týkající se celé třídy. Záležitosti týkající se konkrétních žáků řešte prostřednictvím soukromých zpráv.

Při tvorbě a spravování veřejně dostupných stránek nezapomeňte na nově zavedený zákon GDPR.

Vytvoření webové stránky
Učitelé často nevědí, jak vlastně takové internetové stránky vytvořit. I na učitele však vývojáři pamatují a existují různé možnosti. Jednou z nejsnadnějších a velmi praktických možností je využití eTřídy, zdarma dostupného nástroje pro učitele, který je přímo připravený na vytvoření stránek třídy (bližší informace o tomto nástroji si můžete přečíst v článku Způsoby komunikace učitele a rodiče se mění. Webová aplikace eTřída rodičům otevírá zcela zdarma dveře do vyučování.).

Share This: