Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Na co si dát pozor při výběru učebnic pro 1. stupeň ZŠ

ucebnice

Pokud přemýšlíte, zda v novém školním roce využívat jiné učebnice než doposud, nepodceňujte jejich výběr a jednotlivé učebnice si dobře prohlédněte. Každému učiteli a třídnímu kolektivu může vyhovovat jiný typ učebnic. Na první pohled mohou některé učebnice vypadat úžasně, při podrobnějším zkoumání však můžete zjistit, že jsou obtížně využitelné při vyučování. Na co si tedy při jejich výběru dát pozor?

Důležité je uvědomit si, za co vlastně peníze investujete. Kolik učebnice stojí a co vše nám při výuce přinesou? Kolik dalších materiálů budu muset připravovat pro jejich doplnění? Co dalšího by vás mělo zajímat?

Při výběru učebnice se také ptejte: „Bude mě bavit podle takové učebnice učit?“ Pokud učení baví učitele, většinou potom baví výuka i žáky.

Struktura učebnic a pracovních sešitů

 • Jakou mají učebnice a pracovní sešity úpravu? Je přehledná? Budou se v nich žáci dobře orientovat?
 • Jak je učivo rozděleno do jednotlivých tematických kapitol? Jak na sebe jednotlivé kapitoly navazují? Bude mi toto rozdělení vyhovovat?

Grafika a ilustrace

 • Jaké ilustrace se v učebnicích objevují?
 • Mají obrázky nějakou vypovídající hodnotu nebo jsou jen ilustrační? Jsou využívány i v dalších cvičeních? Dokáží se v nich žáci orientovat?
 • Odpovídá velikost a druh písma věku dětí, pro které jsou učebnice určené? Jsou v pracovních listech dostatečně velká místa pro doplňování?

Průvodce učebnicí
Některá vydavatelství do svých učebnic zařazují průvodce (děti, zvířata …), kteří děti provází celou učebnicí. Někdy je možné k učebnici také dokoupit plyšovou postavu průvodce nebo motivační nálepky. Většinou se při výběru učebnic nejedná o rozhodující faktor, ale je dobré popřemýšlet, jak nám postava zapadne do celoroční motivace.

Představení práce s učebnicí

 • Je jasně vysvětleno, jak se má s učebnicí pracovat?
 • Jsou zadání úkolů jasná a srozumitelná?
 • Pochopí i rodiče žáků, jak s učebnicí a pracovními sešity pracovat?
 • Existuje k učebnicím nějaká metodika? Je srozumitelná? Je sandno aplikovatelná v praxi?

Co už žák zná?
Obsahuje učebnice přehledy učiva, které by měl žák znát již z dřívější doby? Každá učebnice může mít rozděleno učivo do jednotlivých ročníků jinak. Při střídání učebnic pak žákům může některé učivo, které autoři předpokládají, že žáci již znají, chybět.

Co se má žák naučit?
Dozví se žáci, učitelé nebo rodiče, co se má žák při práci s učebnicí naučit?
Jsou v učebnici uvedeny vzdělávací a výchovné cíle? Jsou uvedeny srozumitelně i pro rodiče a žáky?

Shrnutí probraného učiva

 • Jakým způsobem je učivo shrnováno?
 • Obsahuje učebnice přehledy učiva a jakým způsobem jsou zpracované?
 • Jsou úkoly dělané tak, aby žákům poskytly přehled učiva?
 • Jsou žáci vedeni k vytváření vlastních přehledů učiva nebo zápisků?
 • Obsahují pracovní sešity nějaké listy shrnující úkoly z probraného učiva, které by si žáci mohli vystřihnout a vložit do svých žákovských portfolií?

Sebehodnocení

 • Objevuje se v učebnici sebehodnocení?
 • Odpovídá způsob sebehodnocení tomu, na co jsou moji žáci zvyklí?
 • Jsou na začátku každého tématu stanoveny cíle, aby žáci mohli hodnotit míru jejich splnění?

Propojení ročníků

 • Jak je učivo koncipováno do jednotlivých ročníků?
 • Pokud jste v předchozích letech využívali jiné řady učebnic, zkontrolujte, zda se učivo příliš neopakuje nebo naopak žákům nechybí některé potřebné znalosti.

Rejstřík

 • Obsahují učebnice rejstříky?
 • Jsou žáci nabádáni k vytváření rejstříků nebo seznamů pojmů, se kterými se setkali?

Elektronický materiál

 • Jsou k učebnici k dispozici elektronické materiály?
 • Jsou na internetu volně ke stažení další doplňující úkoly?

Obsah učebnic
Velmi důležitou položkou při výběru učebnic je její obsah. Objevuje se v učebnicích právě to učivo, které chci s dětmi probírat? Není učivo zařazené v učebnici příliš těžké? Odpovídá věku dětí? Jsou texty v učebnici srozumitelné? Jaké kompetence, výchovné a vzdělávací cíle učebnice rozvíjí? Jaké výukové metody učebnice podporuje? Podporuje učebnice kreativitu dětí? Obsahuje aktivizující cvičení? Motivuje žáky? Je možné učebnici využít při práci v inkluzivní třídě?

Další
Učebnice mohou mít různé další malé detaily, které však mohou zásadně ovlivňovat další výuku, například zajímavý formát, kapsu pro doplňkové materiály nebo naopak třeba špatnou vazbu.

Uvádíme příklady různých faktorů, které by mohly váš výběr učebnic ovlivnit. Pro každého vyučujícího budou pravděpodobně důležité jiné faktory. Sami si tedy vyberte, co pro vás hraje při výběru větší roli a co menší. Samozřejmě můžete mít některé další body, které budou mít vliv na vaše rozhodování. Před objednáním učebnic však nelitujte času stráveného jejich výběrem, neboť většinou zásadně ovlivňují výuku po celý rok. A pokud vás žádná učebnice nezaujala a nemůžete si vybrat? Pak můžete hledat prakticky mezi jakýkoliv materiály, neboť využívat můžete prakticky jakýkoli materiál sloužící k naplňování vzdělávacích a výchovných cílů.

Share This: