Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Příklad práce s časovými osami – Časová osa událostí uplynulých 100 let, srovnávání os

obrázky _100 let

V článku Využití časové osy při výuce na 1. stupni ZŠ, jsme se věnovali možnostem využití časových os ve výuce. Nyní bychom vám chtěli nabídnout praktickou ukázku, jak časové osy využít a zároveň si ujasnit důležité okamžiky, které v uplynulých letech zásadně ovlivnily život v naší republice. K tvorbě časové osy můžete využít také text pro čtení s porozuměním, který je ke stažení v článku Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – čtení s porozuměním. Při projektové výuce mohou žáci přijít také k zajímavým souvislostem mezi světovými událostmi a událostmi, jenž ovlivnily vývoj v oblastech, které jsou dětem blízké.

Časová osa ke stažení
Pro představu jsme vám připravili již hotovou časovou osu, na které jsou zaznamenané nejdůležitější události posledních 100 let v naší republice. Časová osa má přesné měřítko a každý díl znázorňující období jednoho roku má stejnou délku.

Soubor časových os formát .pdf ke stažení zde >>

Soubor časových os formát .docx ke stažení zde >>

Obrázky ke stažení
Přikládáme také volně ke stažení soubor obrázků, které můžete při tvorbě časových os využít. Nabízíme dva druhy obrázků – obrázky související s hlavními událostmi v historii republiky a obrázky související s životními událostmi v rodině (narodila se babička, svatba tatínka a maminky …)

Obrázky ke stažení – historické události formát .pdf zde >>
Obrázky ke stažení – historické události formát .docx zde>>

Obrázky ke stažení – životní události formát .pdf zde >>
Obrázky ke stažení – životní události formát .docx zde >>

Při tvorbě časových os můžete využívat časovou osu, která již obsahuje popisky nebo časovou osu bez popisků a popisky doplnit. Vytvořit můžete také vlastní časovou osu, která bude obsahovat události přímo související se životem žáků a jejich zkušenostmi (životní události v rodině, významné události v mém fotbalovém klubu, významné události v naší vesnici, datum vydání mých oblíbených knih …). V různých školních předmětech můžeme tvořit osy historie posledních 100 let v daném oboru (historii československé literatury, historii československého sportu …)

Porovnávání časových os
Časové osy uplynulých 100 let na různá témata můžeme navzájem porovnávat a hledat vzájemné souvislosti (př. Proč tato kniha vyšla zrovna v tomto roce, co její vydání asi ovlivnilo?)

Tip na tvorbu – Časové osy k porovnávání ve složce
Časovou osu s popisky můžeme nalepit na otvíratelnou část složky. Další osy vložíme do vazby ve složce tak, aby se listy otevíraly směrem dolů. Ve vložených listech využijeme časové osy bez popisků, do kterých jsme zaznamenali různé významné události posledních 100 let, které se odehrály v oblastech souvisejících se životem žáků (životní události v rodině, významné události v mém fotbalovém klubu, významné události v naší vesnici, datum vydání mých oblíbených knih …). Každý žák či skupina žáků mohou vytvořit vlastní časovou osu na svůj list papíru a všechny listy spojíte do jedné slohy. Když slohu otevřete na vybrané časové ose žáka, a seshora sklopíte a přiložíte osu obsahující popisky hlavních událostí posledních 100 let naší republiky, ukážou se žákům názorně souvislosti. Otevře se zde prostor k diskusi, případně dalšímu pátraní po dalších faktech a souvislostech. Proč tato kniha vyšla zrovna v tomto roce, co její vydání asi ovlivnilo …

Tip na tvorbu – časová osa přes celou třídu
Zajímavým způsobem ztvárnění časové osy může být také časová osa na dlouhém pruhu papíru. Může se jednat o výstup projektové výuky nebo jen dobře viditelnou a přehlednou časovou osu zobrazující důležité mezníky posledních 100 let.

Share This: