Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Lípy republiky jsou živými svědky naší historie

leaf-55859_1920

Lípa je naším národním stromem. Symbol lípy můžeme nalézt na bankovkách, vojenských uniformách nebo například na prezidentské standartě. Tento strom se také vysazuje při některých významných událostech souvisejících s naší republikou. Nenese právě lípa ve vaší obci nějaké poselství minulých generací? Nebo uvažujete, že v rámci oslav založení republiky zasadíte nový strom, který bude o této události vyprávět budoucím generacím?

Mapováním a znovuobjevováním poselství stromů republiky se zabývá projekt Lípy republiky – symboly národní identity. O svých aktivitách informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek na adrese www.lipyrepubliky.cz.

Na uvedených stránkách najdete kromě jiného mapu významných lip, které se v rámci tohoto projektu podařilo identifikovat a zmapovat jejich historii. Zde se také dozvíte potřebné informace a návod na výsadbu nových lip. Můžeme se dočíst, jak vybrat správný strom, jak jej správně zasadit nebo třeba jak jej správně označit. Zde jsou také k dispozici další zajímavé texty o lípách, které mohou učitelům pomoci žáky s národním stromem seznámit.

Uvádíme také odkaz na zajímavý dokument Příběhy lip, zabývající se touto problematikou. Dokument je ke shlédnutí on-line na adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/218562243400005-pribehy-lip/. Video je dlouhé pouze 17 minut, přesto mohou být některé pasáže zejména pro mladší žáky zdlouhavé. Můžeme tedy žákům pustit jen vybrané úseky. Dokument přináší zajímavá a upřímná svědectví lidí podílejících se na výsadbách stromů republiky. Většinou se jedná o tehdejší žáky základních škol, kteří se v rámci vyučování výsadby zúčastnili. Nebudou stejně tak vaši žáci vzpomínat, pokud se v tomto roce zapojí do výsadby stromů republiky také vaše škola?

Share This: