Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Inspirace (nejen) pro učitele a školní psychology pro jejich praxi ve 21. století

book-1209805_1920

Český institut biosyntéze zve všechny učitele, školní psychology, ale i další pracovníky ve školství do vzdělávacího programu s názvem Biosyntéza (nejen) pro učitele a školní psychology. Je určen všem těm, kteří každý den pracují s dětmi a považují za důležité neustále se sebevzdělávat a rozvíjet kreativitu nejen u dětí, ale i u sebe samotných. Cílem komplexního vzdělávacího programu je posluchače obohatit základním biosyntetickým přístupem: stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak žák není jen objekt rozumové či tělesné kapacity.

Je potřeba ho vnímat celistvě jako individuum složené ze tří základním kamenů, a to těla, mysli a citů, které se vzájemně ovlivňují. Zvláštní důraz bude v seminářích kladen na praktické vstřebávání nabytých informací a jejich aplikace do praxe učitele 21. století. První „ochutnávkový workshop“ proběhne již 25. září 2018 v Praze – více info zde: https://www.biosynteza.cz/biosynteza-pro-ucitele-a-skolni-psychology

Co to je Biosyntéza pro učitele a školní psychology?
Celý vzdělávací cyklus vychází z principů biosyntézy – psychoterapeutické metody, kterou založil a rozvinul David Boadella – původní profesí učitel. Práce s dětmi a jejich traumaty ho inspirovala k definování základního biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako komplex procesů tělesných (pohybových), prožitkových (emocionálních) a mentálních. Jen vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz člověka/žáka a lépe tak pochopit a odhadnout jeho potřeby a možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.

Co se naučíte?

  • lépe chápat vzájemné provázání a signály tělesných, rozumových a emocionálních reakcí dětí i svých
  • lépe odhadnout, co každé dítě ovlivňuje, proniknout do individuálních potřeb a možností žáka
  • většímu porozumění jak pro děti, tak pro své vlastní reakce a pocity
  • lépe zvládat stres a předejít syndromu vyhoření
  • odhalíte zdroje své vnitřní autority při práci s dětmi

Obsah vzdělávacího programu
Celý vzdělávací program je rozdělen do 4 setkání (každé je 2 dny), tedy celkem 64 hodin. Více info zde: https://www.biosynteza.cz/biosynteza-pro-ucitele-a-skolni-psychology

Český institut biosyntézy
Český institut biosyntézy (ČIB) vznikl v roce 2007 jako odborná společnost, jejímž hlavním posláním je vytvoření prostoru pro usazení biosyntézy jako psychoterapeutické metody v ČR. Za tímto účelem organizuje mezinárodně certifikovaný výcvik v biosyntéze pro psychoterapeuty, ale také workshopy a další vzdělávací akce pro širokou a laickou veřejnost. Jako pouze jedno ze dvou pracovišť v ČR patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI). Od roku 2014 také realizuje projekt Sociální klinika, který poskytuje kvalitní psychoterapeutické služby lidem v nouzi, kteří si je jinak nemohou dovolit, a kde působí zejména psychoterapeuti s výcvikem v biosyntéze. Odbornými garantkami výcviku i dalších programů jsou PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Barbora Janečková, PhD.

Share This: