Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – čtení s porozuměním

čtení s porozuměním

Znáte přehled hlavních událostí, které se odehrály v uplynulých 100 letech v naší republice? A znají je vaši žáci? Přinášíme vám text obsahující přehled hlavních událostí v naší zemi od roku 1918 až po současnost, který je určený pro připomenutí učitelům, pro něž dějepis není hlavní parketou, a také pro žáky jako materiál pro čtení s porozuměním. Tento přehled mohou využívat i mladší žáci, kteří ještě neznají historické souvislosti. S textem mohou pracovat dle návodných otázek pro čtení s porozuměním. Žáci, kteří vědí, co čtou, najdou všechny odpovědi v textu a třeba si něco z historie naší země do budoucna zapamatují. Materiál lze využít také pro práci s časovou osou, bližší informace se dozvíte v článku Příklad práce s časovými osami – Časová osa událostí uplynulých 100 let, srovnávání os.

Pro žáky si můžete stáhnout text a pracovní listy pro porozumění čteného a další úkoly ve formátu .pdf zde >>

nebo ve formátu .doc zde >> (pracovní listy ve formátu .doc si můžete libovolně upravit dle potřeb vaší výuky)

Na konci 1. světové války vzniklo dne 28.října 1918 Československo. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 1918 tvořily nový stát Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko. O rok později se připojila ještě Zakarpatská Rus.

V září 1938 muselo Československo na základě dohody čtyř evropských velmocí, Velké Británie, Francie, Itálie a Německa, přenechat Sudety Německé říši, a poté také přenechat další území Polsku a Maďarsku. Protože k dohodě došlo v Německém městě Mnichově, je nazývána Mnichovskou dohodou. Touto událostí končí období tzv. první republiky.

V březnu 1939 vyhlásilo Slovensko samostatnost Slovenské republiky a na zbytku území byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. V září stejného roku začala 2. světová válka. Život lidí ovlivňovaly události druhé světové války. Lidé si například mohli koupit jen určité množství potravin, nápisy byly psány v češtině i v němčině nebo byli lidé nuceni pracovat proti své vůli pod hrozbou trestů.

8. května roku 1945 skončila na našem území 2. světová válka a bylo obnoveno Československo, ale již bez území Podkarpatské Rusi. V poválečném Československu měla stále větší vliv komunistická strana a v únoru 1948 Komunistická strana Československa plně převzala vládu nad naší zemí. Mnoho lidí, kteří veřejně projevili svůj nesouhlas s vládou komunistů, bylo komunisty likvidováno. Soukromé firmy a majetek lidí byl převáděn do vlastnictví státu, čemuž říkáme znárodnění nebo také vyvlastnění.

Na jaře roku 1968 začala komunistická strana oslabovat, proto v srpnu 1968 vpadly do Československa tanky Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy, aby s pomocí vojenské síly pomohly udržet vládu Komunistické strany Československa. To se podařilo až do listopadu 1989.

17. listopad roku 1989 odstartoval řadu následných událostí, jejichž výsledkem byla ztráta moci Komunistické strany Českolovenska v naší zemi a prezidentem Československa se stal Václav Havel. Protože se změna moci obešla téměř bez ztrát na životech, nazýváme tuto událost sametovou revolucí. Majetek znárodněný komunistickou stranou začal stát postupně vracet jejich původním vlastníkům, což označujeme slovem restituce.

V roce 1993 se vládnoucí politické strany dohodli na rozdělení Československa. Vznikly tak dva samostatné státy, Česká republika a Slovensko.

Share This: