Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vydejte se s dětmi do tajemné země Ypsilonie a učte se vyjmenovaná slova hrou

Ypsilonie 1

Vyjmenovaná slova jsou důležitou součástí učiva na 1. stupni ZŠ. Mnoho dětí však při psaní vyjmenovaných slov i přes neustálé opakování stále chybuje. Chtěli bychom vám představit společenskou hru, díky které si děti budou nenásilnou formou opakovat všechna vyjmenovaná slova. Budou se bavit a zároveň učit.

Název: Ypsilonie
Autorky: Barbora Mazúrková a Barbora Nosálová
Ilustrace a grafika: Helena Neubertová
Konzultace herního mechanizmu: Loris Games
Herní formát: 4 herní plány možné spojit do velké epické hry, 231 herních karet, 15 figurek, 3 kostky, pravidla
Doba hry:25 minut mini hra, 50 minut plná hra
Věk hráčů:7 – 99

Barbora Mazúrková a Barbora Nosálová,autorky hry Ypsilonie, jsou učitelky, které mají zároveň zkušenost s prací v poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jejich zkušenost a cit pro jazyk se v celé hře odráží.

Do děje hry hráče vtáhne příběh uvedený na víku krabice. Jak se Holkajda s Klukáčem dostanou z půdy starého domu do tajemné země Ypsilonie? To vám nebudeme prozrazovat, poodhalíme jen, že stejným způsobem se do hry dostanou také všechny děti, které chtějí projít dobrodružstvím tajemné země a získat poklad.

Cílem hry je procvičování vyjmenovaných slov zábavnou formou. Myslíme, že cíl hry byl zcela splněn. Hra děti aktivuje a baví. Děti nezkouší, ale nenucenou formou využívá vyjmenovaná slova v nejrůznějších podobách. Žáci se tak během hry setkají i s méně známými a málo používanými vyjmenovanými slovy i slovy příbuznými od slov vyjmenovaných. Dle slov autorek uvedených na internetových stránkách http://www.lorisgames.cz/cs/ypsilonie/, obsahuje hra všechna slova, která jsou uvedena v akademickém vydání Pravidel českého pravopisu, kodifikační příručce, jejímž autorem je Ústav pro jazyk český AV ČR. Na hracích kartách se podařilo sestavit vtipné věty s různými slovními spojeními obsahující vyjmenovaná slova, která zapadají do děje a dotváří příběh. Hra se slovy a cit autorek pro jazyk je obdivuhodný.

Samotná hra se odehrává na čtyřech herních plánech, které lze využít k samostatným mini hrám. Jednotlivé díly lze také spojit do jednoho velkého celku a hrát plnou hru. Součástí je také 231 herních karet rozlišených barevně dle jednotlivých dílů hrací plochy. Ke každému dílu náleží čtyři sady hracích karet odlišených obrázky. Nesmíme zapomenout také na 15 jednoduchých dřevěných figurek zobrazujících kluky a holky. Zajímavou grafickou podobu dala hře ilustrátorka Helena Neubertová.

Kromě procvičení učiva pravopisu vyjmenovaných slov učí hra děti kooperaci a spolupráci. Především při plné hře musí děti mezi sebou spolupracovat. Plnou hru hrají dva hráči spolu. První část hry hraje každý sám za sebe, ale v bodě určeném pro setkání a následné spojení (mlýně) musí lepší hráč počkat na druhého hráče. Oba hráči si mohou radit a pomáhat. Při našem zkoušení s dětmi ve škole spolupráce opravdu fungovala. Děti při hře zapomněly na všechny spory a hnáni touhou po vítězství se krásně domlouvaly a pomáhaly si.

Hra je určena pro hráče ve věku od 7 let. Společně se zkušeným hráčem jsou však schopni hrát hru i mladší děti. To umožňuje plnohodnotné zapojení také integrovaných žáků a dokonce mají stejnou šanci na úspěch jako ostatní žáci.

Procvičování vyjmenovaných slov prostřednictvím hry Ypsilonie můžeme jen doporučit.

Hru jsme vyzkoušeli s žáky na základní škole. Děti velmi bavila, rozšířila jim slovní zásobu a zaznamenali jsme viditelné zlepšení v pravopisu vyjmenovaných slov.

Share This: