Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Je vaše škola kvalitní nebo ne? A jak její kvalitu zlepšit? Inspirujte se v knize Na naší škole nám záleží

kniha2

Učitelé i rodiče si často kladou otázku, zda je jejich škola kvalitní nebo ne a jak její kvalitu zvýšit. Chtěli bychom vám představit zajímavou knihu s názvem Na naší škole nám záleží, která vyšla v nakladatelství Portál. Přináší řadu konkrétních námětů ke sledování a zvyšování kvality školy.

Název: Na naší škole nám záleží
Autor: Martin Chvál
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 181
Formát: A5

Ač by se mohlo zdát, že představovaná publikace je určená především pro ředitele, může být přínosná i pro zkvalitnění výuky jednotlivých učitelů, od kterých mohou následně vzejít podněty pro zkvalitnění celé školy. Kniha se zabývá otázkami sledování a hodnocení kvality školy. Autor publikace, výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog Martin Chvátal, rozdělil knihu do dvou částí.

První část se zabývá výkladem jednotlivých kriterií pro hodnocení kvality škol, které využívá Česká školní inspekce. Každé definované kritérium je srozumitelně vysvětleno a jsou k němu uvedeny možnosti, jak dané kriterium na škole využít a jakým způsobem lze jeho dosažení doložit. Nechybí také odkazy na doporučenou literaturu a elektronické zdroje. Sám autor knihy v předmluvě uvádí, že je nerealistické řídit se vším, co je v knize uvedeno. Představované položky slouží jako ucelený výčet možností, ze kterých si ředitelé jednotlivých škol mohou vybrat právě to, co by pomohlo zvýšit kvalitu jejich instituce. Druhá část zahrnuje do procesu zkvalitnění školy také další aktéry, kteří se na vzdělávání podílejí. Názory rodičů, učitelů i žáků jsou také důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu. Autor nás tedy seznamuje s možnostmi, jak vést s rodiči, pedagogy a žáky diskusi a uvádí vzorové dotazníky. Objektivním faktorem vypovídajícím o úrovni vzdělávání je testování žáků, kterým se zabývá závěrečná část. Důležitou součástí knihy jsou také přílohy. Zejména dotazníky pro žáky a rodiče lze ihned využít v praxi.

Ke knize vznikly také podpůrné webové stránky, které jsou dostupné na adrese https://www.ptamesezaku.cz/. Stránky obsahují odkazy na internetové stránky a doporučené publikace. Přihlášeným uživatelům mají být k dispozici také přílohy, které se do knihy nevešly. V době sepisování této recenze, t.j. 25.8.2018 se nám však uvedené přílohy nepodařilo zobrazit.

Publikace má jasnou strukturu. Je psaná srozumitelným a čtivým jazykem. Informace uvedené v publikaci jsou aplikovatelné na všechny druhy škol. Inspiraci mohou najít jak ředitelé malotřídních i plně organizovaných škol, tak ředitelé středních škol či gymnázií.

Myslím, že představovaná publikace by mohla dobře posloužit ředitelům škol i jednotlivým učitelům k inspiraci a vyššímu úsilí o zkvalitnění školy. Kniha může učitelům také pomoci vysvětlit některá kritéria hodnocení, která využívá školní inspekce při kontrole škol.

Share This: