Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Prosíme o pomoc při průzkumu mezi učiteli 1. stupně ZŠ vyplněním krátkého dotazníku

dotazník3

Redakce magazínu Zakatedrou.cz by vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu mezi učiteli 1. stupně ZŠ o kvalitě a využívání učebních materiálů pro obor člověk a jeho svět. Zjištěné skutečnosti nám pomohou k dalšímu směřování aktivit a tvorbě otevřených vzdělávacích materiálů pro obor člověk a jeho svět.

Dotazník je možné vyplnit v on-line podobě na adrese:

http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/268124375/

Všem moc děkujeme za vyplnění.

Share This: