Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pracovní listy ke stažení – Z domu až do vesmíru

vesmír

Pro žáky je důležité, pokud probírané učivo vychází od známého k neznámému a od blízkého ke vzdálenému. Součástí učiva oboru člověk a jeho svět by tedy mělo být také vyvození polohy místa bydliště vzhledem k České republice a celému světu. Přinášíme vám tedy pracovní listy, které jsou ověřeny v praxi, děti baví a mají také pozitivní efekt v podobě znalostí žáků. Materiálem jsme se inspirovali v zahraničí a upravili jsme ho pro potřeby dětí v České republice.

Materiály ke stažení formát .pdf zde >>
Materiály ke stažení formát .docx zde >>

Sestavte si s žáky průlet mapami z vesmíru až do domu
Připravené materiály obsahují černobílé obrysové mapy, do kterých je možné libovolně značit vlastní objekty, vybarvovat a mapy dále dotvářet. Na čtyřech listech formátu A4 je k vystřižení 8 obdélníků, ze kterých si každý žák může vytvořit vlastní malou publikaci s názvem Z vesmíru až do mého domu. Listy v ní budou seřazené od pohledu na naši planetu z vesmíru, přes mapu světa, mapu Evropy, mapu České republiky, mapu vašeho kraje, mapu vaší obce až po obrázek domu každého žáka.

Pro zachování systému od blízkého k vzdálenému a od známého k neznámému doporučujeme začít kresbou domu a s každým listem se vzdalovat a zaznamenávat do map zobrazujících větší části světa. Pokud budete ve stejném pořadí volit také řazení listů v publikaci, doporučujeme také změnit název publikace – Z mého domu až do vesmíru.

Obsah materiálů
Materiály obsahují listy k vytištění ve formátu .pdf a . docx, tak jak je obvyklé pro většinu materiálů k vytištění, které pro vás náš magazín vytváří. Listy ve formátu .docx je možné upravovat tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám výuky.

Způsob práce s jednotlivými listy

Titulní strana. Název publikace zvolte dle řazení listů (Z vesmíru do domu nebo Z domu do vesmíru)

Na tento list si každý žák namaluje obrázek svého domu, případně vlepí jeho fotografii. Můžete případně pozměnit název listu např. Naše škola a malovat a lokalizovat v mapách vaši školu.

Mapu obce si mohou žáci sami načrtnout. Doporučujeme však vytisknout mapu příslušné obce z Google maps zde >>.

Aby připravený materiál mohly využívat školy z celé republiky, nechali jsme list s příslušným krajem prázdný. Obrysová mapa odpovídajícího kraje je k dispozici na konci materiálů. Vyberte si Váš kraj, vytiskněte si jej a vlepte do tohoto listu nebo použijte materiál ve formátu .docx. Tam si můžete kraj zkopírovat, vložit na příslušné místo a až poté vytisknout celý list.

Mapy krajů:

V dalších listech si žáci vybarví odpovídající území, případně mohou dotvořit okolí:Návaznost v jiných předmětech
Téma vesmíru, kosmonautů a létání je pro žáky velmi atraktivní. Na práci s našimi materiály můžete navázat také v dalších předmětech. V pracovních činnostech si mohou vytvořit kosmickou raketu, která bude prostřednictvím vytvořené publikace přistávat u domů žáků. Navázat můžete také například vyprávěním a následným tvůrčím psaním o návštěvnících z jiné planety ve vaší vesnici: odkud letěli, co všechno při letu zahlédli a jak se budou chovat v našem světě.

Share This: