Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Umíte češtinu? Testujte učivo českého jazyka prostřednictvím on-line testů, které budou publikovány také v tištěné podobě

umim_cestinu-pravopis

Chtěli byste s žáky procvičovat češtinu na přijímací zkoušky nebo jen zajímavou formou zjišťovat, co všechno z učiva českého jazyka znají? Pak bychom vám chtěli představit projekt Umím češtinu, který je dostupný na www.umimcestinu.cz.

Jedná se o portál umožňující procvičování učiva českého jazyka v on-line podobě, na který bude navazovat série tištěných publikací. Obě formy budou mít podobný obsah rozdělený do tematických celků a různých obtížností. Připravovány jsou varianty pro žáky 5., 7., a 9. třídy.

Po vybrání a spuštění požadovaného testu jsou uživatelé vyzváni k vyplnění e-mailové adresy a věku. Tyto údaje slouží k sestavení anonymní statistiky úspěšnosti řešení testů a k zaslání výsledků na e-mailovou adresu uživatelů. Po vyplnění testu tak bude možné zaslat na uvedenou e-mailovou adresu výsledky. Poté se všechny údaje smažou a nejsou dále zpracovávány. Každý testovaný získá také slevu na připravované procvičovací sešity.

V současné době je projekt ve fázi výstavby. On-line verze UMÍM ČEŠTINU? obsahuje aktuálně tři rozpracovaná témata (pravopis, slovotvorba, tvarosloví). Konkrétně tomu odpovídá 900 ukázkových testových úloh ve 45 testech. Testy jsou průběžně obměňovány, uživatelé tedy mají k dispozici velké množství různých variant testů. Další testy a témata budou na portál doplňovány postupně. V listopadu přibude Větná stavba, na přelomu roku 2018 a 2019 Stylistika. Poslední dvě témata pak doplní stránky během jara 2019.

V konečné fázi budou testy rozděleny do sedmi témat dle požadavků RVP: pravopis, slovotvorba a slovní zásoba, tvarosloví, větná stavba, porozumění textu, stylistika a literární výchova. Protože každé téma je vytvářeno ve třech obtížnostech, vzniká tak 21 kombinací témat a náročností. Žáci tak mohou procvičovat pouze to, co potřebují.

Projekt UMÍM ČEŠTINU? vytvořil zkušený tým pedagogického nakladatelství Prodos společně s žáky a vyučujícími, kteří jsou zapojeni do testování. Pomoci můžete také vy. Pokud objevíte nějaké nedostatky nebo budete mít připomínky, můžete kontaktovat autory a přispět k optimalizaci testů pro tištěnou formu, která vyjde vždy se zpožděním, aby reflektovala potřeby uživatelů on-line podoby.

Share This: