Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Recenze knihy pro děti – Čekání na Vánoce

Čekání na Vánoce

Učitelé i rodiče často v období před Vánoci hledají vhodnou knihu, která by děti s příběhem Vánoc seznámila. Jednou z letošních novinek na českém knižním trhu je publikace Čekání na Vánoce od polského autora Marka Kita. Těm z vás, kteří o zakoupení této knihy uvažujete, chceme trochu usnadnit práci a seznámit vás s ní prostřednictvím recenze.

Název: Čekání na Vánoce
Autor: Marek Kita
Ilustrace:Dorota Łoskot-Cichocka
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 63
Formát: A5

Kniha obsahuje 28 příběhů. Jejich počet není zvolen náhodně. Odvíjí se od běžné délky adventní doby tak, aby si čtenáři mohli každý den v adventu přečíst jeden příběh. Čtení této knihy by se tak mělo stát každoroční součástí adventní přípravy.

Krásná ilustrace na obalu knihy nám napovídá, že bude kniha určena především pro dětské čtenáře. V anotaci knihy, kterou nakladatelství Portál publikuje na svých internetových stránkách, je uvedeno, že kniha je určena především pro děti mladšího školního věku. Na samotném obalu knihy je uvedeno, že „kniha provází všechny malé i velké čtenáře“. Mohli bychom však polemizovat, pro jakou cílovou skupinu čtenářů je kniha vlastně určena. Děti mladšího školního věku, které nenavštěvují pravidelně náboženství a mše svaté budou příběhy některých lidí v knize jen těžko chápat. Nebudou rozumět souvislostem, příběhy se jim budou zdát nudné a vzdálené od jejich reálných zkušeností.

Svým charakterem bychom knihu doporučili jako pěkné každodenní adventní společné čtení pro křesťanské rodiny, jejichž děti mají nějaké základy křesťanské nauky. Zajímavé využití může kniha nalézt také v hodinách náboženství pro děti přibližně od věku 10 let. Do běžných tříd základních škol bychom knihu nedoporučovali. Pro většinu dětí, které nejsou vedeni ke křesťanství bude obtížné příběhům porozumět a texty je nebudou bavit.

Bohužel jsme podle názvu a anotace čekali od knihy více. Mysleli jsme, že by jednotlivé příběhy mohly pomoci zpříjemnit čekání na Vánoce dětem na běžných školách. Kniha je pěkně ilustrovaná a obsahuje zajímavé příběhy, pro většinu dětí mladšího školního věku, které pravidelně nenavštěvují náboženství a mše svaté, je však obtížná těžko pochopitelná.

Share This: