Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Od ledna změní magazín Zakatedrou.cz svoji formu

logo_f

Následující rok bude pro magazín Zakatedrou.cz již čtvrtým. Během uplynulých tří let jsme vydali přes tři sta článků zabývajících se problematikou výuky na 1. stupni základních škol, náměty na obohacení práce v hodinách, inspirací na zajímavé pomůcky apod. Za tuto dobu jsme zaznamenali spoustu pozitivních ohlasů jak od odborníků tak od učitelů z praxe. Všech pozitivních reakcí si velmi vážíme a věříme, že jsme alespoň trochu přispěli ke zkvalitnění výuky nejen na 1. stupni základních škol.

Bohužel je většina redaktorů a dalších lidí, kteří se na chodu magazínu podílejí, učitelé na běžných školách a s narůstajícími nároky na tuto profesi a další administrativa způsobuje, že na publikační činnost zbývá učitelům stále mně času. Proto jsme se rozhodli změnit formu magazínu Zakatedrou.cz z měsíčního publikování článků na průběžné publikování. Od ledna tedy budeme články publikovat průběžně. Zároveň budeme sledovat ohlasy čtenářů a zjišťovat, která forma byla pro učitele přínosnější.

Zároveň chceme vyzvat aktivní učitele, kteří by měli zájem se o své zkušenosti podělit s ostatními učiteli prostřednictvím našeho magazínu, aby kontaktovali redakci na adrese redakce@zakatedrou.cz. Učitelů, kteří se o své náměty rádi podělí s ostatními, není nikdy dost.

Share This: