Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na knihu – Zábavné vědecké pokusy pro děti

kniha_2

Kniha obsahuje 52 nápadů na zajímavé vědecké pokusy, které děti poutavou formou seznámí se základy chemie, fyziky a biologie. U každého nápadu je uvedeno také kreativní obohacení, tedy jak lze tento pokus provádět obměněně a na vyšší úrovni, takže ve skutečnosti lze podle knihy vyzkoušet mnohem více experimentů. Pokusy jsou přehledně rozděleny do 12 kapitol. U každého experimentu jsou uvedeny potřeby, tipy a rady pro bezpečnost, instrukce v textové i grafické podobě, věda v pozadí a kreativní obohacení. Děti si mohou vyzkoušet např. sejmout a zkoumat otisky prstů, provádět zábavné pokusy s vejci, pokusy s kapalinami, vytvořit různé hmoty (sliz, lepidlo, plast …). V publikaci nalezneme také nápady na pozorování živé přírody a mnoho dalších zábavných námětů.

Dle návodu uvedeného v knize jsme vyzkoušeli:

Recenze knihy
HEINECKE, Liz Lee. Zábavné vědecké pokusy pro děti: 52 experimentů, které zvládnete doma v kuchyni. V Praze: Slovart, 2015. ISBN 978-80-7529-028-1.

Autorkou knihy je Liz Lee Heinecke, která má desetiletou praxi ve výzkumu molekulární biologie. Poté nastoupila mateřskou dovolenou. V knize spojila svoje zkušenosti získané v laboratoři se zkušenostmi matky.

Publikace je určena pro žáky každého věku. Děti mohou provádět pokusy opakovaně. Postupem času budou stále více chápat souvislosti a propojení pouhé hry s vědou.

Na začátku publikace nalezneme také návod, jak si založit a vést vědecký deník. V konkrétních pokusech jsou čtenáři vždy upozorněni na to, co a jak si mají do deníku zapisovat.

Některé pokusy uvedené v knize jsou již všeobecně známé, svoji hodnotu však získávají především díky spojení teorie s praxí, zařazením experimentu, či uvedením přesného pracovního postupu.

Kladné stránky:

Každý experiment je přesně popsán v několika krocích, jedná se o text doplněný fotografiemi. Postup je popsán přesně a jednoduše. Když jsme pokusy zkoušeli v praxi, nesetkali jsme se s experimentem, ve kterém bychom nevěděli, jak postupovat dál.

Velmi také oceňuji opravdu jednoduché ingredience a pomůcky, které jsou k pokusům potřeba. Pokud se výjimečně objeví některá méně známá surovina, je v knize napsáno, kde ji můžeme zakoupit. Na experimenty je často zapotřebí podobných surovin, aby bylo možné zbylé množství použít na další pokusy.

U každého experimentu je uveden odstavec „Věda v pozadí“, který vysvětluje chemické, fyzikální a biologické jevy, které můžeme v souvislosti s pokusem pozorovat. Praktický je také odstavec obsahující tipy a rady pro bezpečnost dětí.

Myslím, že zkušenosti, které autorka získala v laboratoři a v roli matky, se jí podařily vhodně skloubit a vzniklo tak hodnotné dílo, které je vhodnou pomůckou pro „malé začínající vědce“.

Záporné stránky:

U každého experimentu je uveden odstavec „Věda v pozadí“ vysvětlující jevy, které v souvislosti s experimentem můžeme pozorovat. Jevy jsou popsány jednoduše a přehledně. Možná by však neškodilo, kdyby autorka vysvětlovala jevy ještě jednodušeji a více v souvislostech i pro osoby vědou téměř nepoznamenané.

Při otevření knihy jsem doufala v nějaký fascinující experiment, který by mě i děti opravdu ohromil. Experimenty jsou pěkné a zajímavé, avšak žádný, který by byl „dechberoucí“.

Naše hodnocení knihy:

Grafika

Názornost

Vhodnost pro cílovou skupinu (děti)

Spojení teorie s praxí

Originalita

Celkové hodnocení

Lze knihu využít ve výuce na 1. stupni ZŠ?
Uvedené vědecké pokusy jistě patří do výuky na 1. stupni ZŠ. Experimenty mohou mít funkci motivační, velmi se hodí také například pro integrovanou nebo projektovou výuku. Některé pokusy je vhodnější provádět ve venkovních prostorách. Hodí se tak jako zpestření výuky na škole v přírodě. Podle knihy může také postupovat vedoucí zájmového kroužku zaměřeného na zábavné vědecké pokusy a vědu pro děti.

Náměty z knihy jsme využili například v integrovaném výukovém bloku s názvem „čistota – půl zdraví“. Pomocí návodu v knize jsme si vytvořili misku s živným médiem pro bakterie. Potom jsme setřeli vzorky z umytých a neumytých rukou. Po týdnu jsme výsledky zkoumali a děti výsledky malovaly.

Proč si knihu zakoupit?
Jedná se o knihu, ke které se budete vracet. Nestane se, že si ji přečtete jednou a poté ji odložíte do knihovny. Proto doporučujeme si knihu zakoupit, ne jen vypůjčit. Kniha obsahuje mnoho námětů, nápadů vysvětlení apod., které vás mohou stále inspirovat. Většina pokusů uvedených v knize jsou vhodné pro děti každého věku. Kniha bude s dětmi růst. Postupem času budou děti chápat souvislosti a propojení pouhé hry s vědou.

Kde si knihu koupit?
Jistě tuto knihu najdete v řadě kamenných obchodů. Jednoduchý a moderní způsob, jak knihu zakoupit, je objednání knihy přes e-shop některého knihkupectví. Uvedenou publikaci lze objednat také na portále www.dobre-knihy.cz,který nabízí pohodlný a bezproblémový nákup literatury přímo z domova a opravdu velký výběr titulů nejrůznějších žánrů, a s jehož službami jsme spokojeni a který můžeme doporučit.

Knihu lze objednat zde >>

Pokud vás problematika vědy a vědeckých pokusů pro děti zajímá, existuje řada dalších knih zabývajících se touto tematikou. Další knihy v kategorii věda a technika naleznete zde >>

Share This: