Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Hra s odrazem – využijte prvky tchoukballu v hodinách tělesné výchovy

DSC00223

Zkuste v hodinách tělesné výchovy vyzkoušet hru s prvky tchoukballu, nové moderní sportovní hry, která si získává stále více nových příznivců z řad chlapců i dívek. Pro žáky prvního stupně uvádíme zjednodušenou hru, která děti opravdu baví.

Co je tchoukball?
Jedná se o bezkontaktní míčovou sportovní hru, kterou hrají dvě družstva proti sobě. Na koncových stranách hřiště jsou umístěné odrazové konstrukce. Cílem hry je, aby útočící družstvo vystřelilo míč na odrazovou plochu takovým způsobem, aby míč dopadl zpět do hřiště bez zachycení soupeřem. Tchoukball se od ostatních brankových her liší možností útočit na obě dvě odrazové plochy. Hra tak získává na větší dynamičnosti. Základem pravidel je číslo tři. Tři vteřiny může hráč držet míč, střelbě musí předcházet tři přihrávky a hráč s míčem smí udělat tři kroky. Dalším důležitým omezením je zakázaná zóna, do které hráči mají zakázáno vstoupit.

Pro představu uvádíme video zveřejněné na www.youtube.cz

Přesná pravidla tchoukballu naleznete na adrese https://is.muni.cz/el/1451/jaro2007/p023/Tchoukball-_pravidla.pdf

   

Hra s upravenými pravidly vhodná pro výuku na 1. stupni ZŠ

Pomůcky
Ke hře jsou zapotřebí dvě odrazové plochy pro tchoukball. Pokud škola nemá k dispozici odrazovou plochu určenou pro tchoukball, lze ji pro potřeby menších dětí nahradit trampolinkou opřenou o stěnu. Buďte však opatrní a v první řadě dbejte na bezpečnost. Ne všechny druhy trampolinek je vhodné využít jako odrazovou plochu. Předem vyzkoušejte její bezpečnost. Ke hře je potřeba také míč určený pro házení, vhodný pro děti mladšího školního věku a dvě žíněnky klasických rozměrů (180 cm x 100 cm). Míč by měl mít vhodné odrazové vlastnosti.

Hrací plocha
Hraje se na hřišti, jehož velikost je přiměřená vzhledem k počtu hráčů (na hřiště velikosti házenkářského hřiště přibližně dvacet žáků). Odrazové plochy umístíme na koncové čáry hřiště. Před každou odrazovou plochu umístíme jednu žíněnku, která bude vyznačovat zakázané území. Do tohoto území nesmí žádný hráč vstoupit.

Princip hry
Hra je založena na principu brankových her. Žáci se rozdělí na dva týmy hrající proti sobě. Každý tým brání útočí na odrazovou plochu soupeře (hru můžeme přiblížit pravidlům tchoukballu a povolit útočení na obě dvě odrazové plochy), která je umístěná na soupeřově polovině hřiště. Cílem útočícího týmu je trefit míčem odrazovou plochu a následně musí být míč chycen do rukou některého jiného hráče z útočícího družstva. Lze zvolit také jinou variantu způsobu získání bodu. Útočící družstvo může získat bod, pokud míč po odrazu od odrazové plochy dopadne na hrací plochu mimo zakázané území.

Pohyb hráče bez míče
Hráči bez míče se mohou libovolně pohybovat po celé hrací ploše, kromě zakázaného území. V průběhu hry se žáci většinou spontánně rozdělí na ty, kteří spíše brání a kteří spíše útočí, až na výjimky se však většina žáků snaží aktivně zapojit do hry a jsou neustále v pohybu.

Pohyb hráče s míčem
Přesná pravidla pro pohyb hráče s míčem lze libovolně upravovat podle hráčské vyspělosti žáků:

 • hráči držící míč v ruce se smí libovolně pohybovat, ale střele na odrážedlo musí předcházet minimálně tři nepřerušené přihrávky útočícího týmu
 • hráči držící míč v ruce se smí pohybovat pomocí driblinku
 • hráči držící míč v ruce se nesmějí pohybovat
 • Získání míče

  Družstvo získá míč pokud:

 • pokud některý hráč z družstva soupeřů poruší stanovené pravidlo o pohybu hráče s míčem (při porušení tohoto pravidla musí soupeř míč položit na zem a míč si může vzít libovolný hráč druhého týmu)
 • pokud se míč dostane za autovou nebo postranní čáru a posledním, kdo se míče ve hřišti dotkl byl soupeř (rozehrává libovolný hráč z místa, kde míč opustil hrací plochu)
 • pokud družstvo soupeře získalo bod (rozehrává libovolný hráč z poloviny hřiště)
 • pokud soupeř nějakým jiným způsobem porušil pravidla (rozehrává libovolný hráč z místa přestupku)
 • Hráč, který rozehrává, musí přihrát spoluhráči
 • Přihrávka
  Pro plynulost hry doporučujeme předem stanovit počet nepřerušených přihrávek, které musí provést útočící družstvo dříve než vystřelí. Většinou se volí dvě nebo tři přihrávky.

  Výhody zařazení této hry do výuky

 • žáky motivuje chytání odraženého balonu
 • během hry je většina žáků v aktivním pohybu
 • pravidla jsou jednoduchá a žáci je lehce pochopí
 • bez výraznějších taktických pokynů žáci brzy sami zjistí, že je výhodné přihrát míč spoluhráči, rozumně se rozestavit po hřišti
 • hra děti opravdu baví a nechtějí skončit. Do hry se postupně zapojují i děti, kteří posedávají na lavičce a nemají zájem hrát se staršími a lepšími
 • Share This: