Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka

leave-1073439_1280

Známky nemusí jednoznačně vypovídat o vědomostech a dovednostech žáků a současné snahy o zavedení objektivních srovnávacích zkoušek stále selhávají. Nechte tedy hovořit žáky sami za sebe. Učte děti správně prezentovat nejen svoje dovednosti a znalosti. Důležité je také naučit děti poukázat na své nedostatky a nebát se o nich hovořit. Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem. Kromě zlepšování sebeprezentace, má žákovské portfolio také funkci motivační. V současné době je jednou z důležitých dovedností schopnost sebeprezentace. Žáci, kteří si poctivě budou vést svá portfolia, mohou mít náskok před ostatními vrstevníky, zejména při různých přijímacích či výběrových řízeních, ale také při vytváření osobní značky, jejíž důležitost se začíná projevovat zejména v marketingu. Přesná kritéria, podle kterých by měli žáci svá portfolia vést, nejsou určena a pravděpodobně ani nebudou. Záleží především na rozhodnutí žáka, které materiály bude jeho portfolio obsahovat (u mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky). Poradíme vám, jak s dětmi začít vést jejich žákovská portfolia.

 
Co to je?

Žákovské portfolio je soubor dokumentů, které mapují průběh vzdělávání žáků.
 

K čemu ho mohou použít?

Žákovské portfolio může sloužit k:

 • žákovské portfolio může sloužit jako výchozí podklad pro společný rozhovor učitele, žáka a rodiče, případně jiné osoby nad průběhem a výsledky školního vzdělávání žáka
 • když budou chtít žáci hovořit o průběhu svého vzdělávání
 • žákovské portfolio může být vhodnou pomůckou při přijímacích řízeních na střední nebo vysokou školu (můžeme předpokládat, že motivační pohovor by mohl být součástí některých přijímacích řízení)
 • se svým porfoliem se žáci mohou prezentovat i v zahraničí
 • obdobu žákovského portfolia vyžadují v některých cizích země např. pro výběr uchazečů na výměnný pobyt
 • existuje řada dalších situací, kdy se žákům bude možnost vykázat své vzdělávací výsledky jistě hodit
 •  

  Jak na to?

  Jedním z prvních listů portfolia může být list „O mě a mé rodině“. Můžeme dětem poradit, nebo nechat zcela na nich, jakým způsobem chtějí sebe a svoji rodinu prezentovat. Žáci mohou pomocí fotografií, koláží, kreseb, komiksu, vyprávění ukázat, jaké jsou jeho dosavadní zájmy, dovednosti apod. Žáci mohou tuto část také doplnit o jejich „reálný“ plán do budoucna, jak by si představovali rozvíjet svoje znalosti, dovednosti, zájmy …
   

  Co ještě by mohlo portfolio obsahovat?

 • čtvrtletní písemné práce z hlavních vyučovacích předmětů
 • diplomy, výsledkové listiny a jiná potvrzení o účasti na soutěžích a olympiádách
 • slovní hodnocení vyučujících o průběhu vzdělávání žáka (hodnocení může být za různý časový úsek – čtvrtletí, pololetí, rok …)
 • sebehodnocení
 • seznam přečtených knih (aby portfolio nebylo příliš objemné, stačí jen výpis přečteních knih za určité časové období)
 • arch se zápisem svých výkonů z hodin tělesné výchovy (v budoucnu lze výsledky porovnávat a hodnotit zlepšení)
 • list s fotodokumentací prací z výtvarných a pracovních činností
 • fotografie a dokumentace z projektové výuky
 • další dokumenty dokládající kvalitu žáků a jejich činností
 • portfolio může obsahovat také nepovedené práce a výkony, aby žák uměl prezentovat a mluvit o svých nedostatcích
 •  

  Kdo určuje, co všechno do portfolia patří?

  Portfolio je vizitka žáka, takže konečné rozhodnutí, co do složky zařadit, by mělo být na žákovi. U mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky.

  Povzbuzujte žáky k zakládání dostatečného množství kvalitních prací a dokumentů. Dejte však pozor, ať to nepřeženou. Méně je někdy více.

  Veďte žáky k zakládání pravdivých dokumentů a výsledků , neboť většina lží se brzy odhalí, zejména při diskuzi nad portfoliem.
   

  Veďte s žáky dvě portfolia

  Pozor, do žákovského portfolia patří pouze vybrané reprezentující dokumenty. Ostatní dokumenty, písemné práce, pracovní listy apod. zakládejte do jiné slohy, která bude vypovídat o veškeré činnosti žáka ve vyučovacích hodinách.
   

  Jakou formou by mělo být žákovské portfolio vedeno?
  Portfolio můžete zařazovat do šanonů a sloh nebo si jej můžete vést v elektronické podobě. Nebraňte dětem k výběru formy a způsobu jeho vedení. Můžete dát dětem na výběr z více možností. Dbejte však na upravený a kultivovaný vzhled žákovského portfolia.

   
  Další doporučení

  S portfoliem pracujte průběžně. Dokumenty průběžně doplňujte.
   

  Budeme rádi, pokud se o vaše zkušenosti a postřehy týkající se žákovského portfolia podělíte s ostatními čtenáři v diskusi pod článkem.

   

  Share This:

  Creative Commons License
  Učte děti prezentovat své výsledky - pracujte s portfoliem žáka by Magdalena Hudcová is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International