Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Máte pouze základní uživatelské dovednosti potřebné k užívání PC? Nevadí, přesto zvládnete naprogramovat počítačovou hru

zoombie

Úroveň výuky práce na PC je na mnoha školách odlišná. Většinou závisí na schopnostech vyučujících, které má daná škola k dispozici. Chtěli bychom vám poradit, jak zkvalitnit výuku informatiky i bez špičkových „informatikářů“. Učte informatiku zábavnou a jednoduchou formou. Naučte děti naprogramovat si vlastní počítačovou hru. Využijte při tom volně dostupný program, pro který existují již předem připravené lekce v češtině. Pokud se budete držet připravených instrukcí, zvládnou naprogramovat jednoduchou hru jak žáci, tak i učitelé, kteří jsou schopni využívat PC pouze na základní úrovni. Bez několika hodin samostudia se asi neobejdete, ale poradíme vám, jak na to. A že je programování ve většině případů záležitostí pro kluky? Programování pomocí programovacího jazyku Code baví i děvčata.

Co je to programování
Počítače pracují s binární soustavou, ale existují programovací jazyky, které dokáží naše požadavky pro počítač přeložit. Programovací jazyky jsou prostředkem pro komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Naše požadavky pro počítač se zapisují pomocí zdrojového kódu, podle pravidel a příkazů daného programovacího jazyka. Programovací jazyky jsou prostředkem pro komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Zjednodušeně řečeno, většina programovacích jazyků je založena na principu příkazů a postupných kroků, které se mohou opakovat. Existuje velké množství programovacích jazyků. Který programovací jazyk je vhodný pro výuku dětí?

Pro výuku dětí jsou vhodné takové programovací jazyky, jejichž zdrojový kód lze jednoduše sestavit pomocí programovacích nástrojů s přehledným grafickým rozhraním. Vhodnými programovacími nástroji pro výuku dětí jsou tedy např. Code, Scratch nebo Baltík, ovšem posledně zmíněný program je placený.

Existuje více programovacích nástrojů, které jsou svojí jednoduchostí a grafickou názorností vhodné pro malé děti, neboť využívají velkého množství grafických prvků. Vybrali jsme pro vás ten, který se nám zdá optimální pro zařazení do výuky na 1. stupni ZŠ, tedy programovací nástroj Code.

Programovací nástroj Code Studio

Výhody programovacího nástroje Code

 • program pro programovací jazyk je dostupný zdarma
 • program pro programovací nástroj je dostupný z internetu, není nutná jeho instalace do PC
 • k seznámení s programovacím nástrojem existuje velké množství již připravených lekcí v češtině, které je možné okamžitě použít i pro výuku na 1. st ZŠ
 • jedním kliknutím se vám zobrazí, jak by vypadal zdrojový kód vašeho programu v nejrozšířenějším programovacím jazyce na světě JavaScriptu
 • osoby programující pomocí Code nepotřebují mít předchozí zkušenosti s programováním (ovšem alespoň základní představa o programování je to výhodou)
 • Jak s programem začít pracovat?

  Načtěte na vašem PC stránku www.code.org

  Program Code lze využívat i bez přihlášení. Doporučujeme vám však zřídit si uživatelský účet, abyste mohli využívat všechny nabízené funkce naplno. Pro vytvoření účtu musíte vyplnit jednoduchý registrační formulář. Vyplnění formuláře není složité, hlavně si pamatujte vámi zvolené heslo ;)

  Výhodou přihlášení se jako uživatel je možnost sledovat uloženou práci svých žáků a jejich pokrok kurzy. Učitel si může na svém účtu uložit svoji práci a kdykoli ji mít k dispozici na jiném počítači s internetovým připojením. Přihlášení nabízí také řadu dalších možností, ale většina jich je v angličtině a směřovaná do USA.

  Žákům, které chcete vyučovat vytvořte studentské účty. K účtům budou mít žáci možnost připojit se z jakéhokoli PC připojeného k internetu a na svůj účet si mohou žáci uložit svoji práci v Code. Studentské účty lze propojit s vaším učitelským účtem. Po propojení účtů budete mít možnost nahlížet do uložené práce vašich žáků a také sledovat jejich pokrok v připraveném kurzu.

  Připravené kurzy

  Kurzy jsou rozděleny dle věkových kategorií

 • kurz pro předčtenáře
 • kurz 6 – 18
 • kurz 8 – 18
 • kurz 10 – 13
 • zrychlený kurz 10 – 13
 • Ke kurzům jsou připravené také náměty na práci bez PC a přípravy na hodiny. Nevýhodou je, že jsou z velké části psané v anglickém jazyce. Tyto části však lze přeskočit a pokračovat v praktické části kurzu věnované přímé práci s PC, čehož většina učitelů vyučujících Code využívá.

  Jak tedy programovat?
  Programovat lze pomocí přetahování připravených bloků. Žák se musí naučit bloky správně sestavit a seřadit do různých po sobě jdoucích kroků, které se mohou opakovat. Po kliknutí na tlačítko Spustit si můžeme v levé části prohlížeče přehrát sestavené kroky. Po kliknutí na „zobrazit zdrojový kód“ se vám objeví, jak by vypadal zdrojový kód vašeho programu v nejrozšířenějším programovacím jazyce na světě JavaScriptu. Žáky tak postupně můžeme učit chápat zdrojový kód a orientovat se v něm.

  Více pokročilý uživatel je pomocí Code schopný naprogramovat mobilní aplikaci, pokročilou počítačovou hru nebo pěknou grafickou prezentaci.

  Podívejme se na konkrétní příklad
  Chcete mít představu, jak snadné je vytvořit počítačovou hru „která frčí“? Podívejte se na krátké instruktážní video s následným kurzem, který je věnován úloze, jak lze pomocí Code naprogramovat hru bludiště s Angry Bird (dostaňte ptáčka Angry Bird k prasátku) podívejte se zde https://studio.code.org/hoc/1

  Po kliknutí na „zobrazit zdrojový kód“ se vám objeví, jak by vypadal zdrojový kód programovacího jazyka bez přeložení grafickým programem. Žáky tak postupně můžeme učit chápat zdrojový kód a orientovat se v něm.

  Patří výuka Code na 1. stupeň ZŠ?
  Součástí nabídky kurzů v Code je i kurz pro děti, které ještě neumí číst. Programovat pomocí Code Studio je tedy vhodné také pro žáky 1. stupně ZŠ. Bohužel na mnoha školách bude z důvodu malé časové dotace pro výuku informatiky na 1. stupni základních škol nejvhodnější zařadit výuku jazyka Code mezi zájmové kroužky.

  Počítejte s tím, že pokud žáky programování v jazyce code začne bavit, práci s ním se budou věnovat i ve svém volném čase a velmi brzy přijde okamžik, kdy někteří budou umět s tímto programovacím jazykem pracovat mnohem lépe než vy. Nesnažte se „hrát“, že jste pořád o krok před nimi. Mějte k nim partnerský přístup, využijte jejich dovedností a nechejte si od nich poradit ;)

  Zajímavé odkazy
  Problematice výuky programování dětí se věnuje například příručka Programování pro děti, kteréá je dostupná na adrese https://github.com/xsuchy/programovani_pro_deti

  Pěkný článek o programovacím jazyku Code a jeho využití na 1. stupni ZŠ je k dispozici na stránkách www.rvp.cz na adrese http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18353/PROGRAMOVANI-NA-1ST-S-CODEORG.html

  Share This: