Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Rozhovor s šéfredktorkou

magdicka_kaficko

Na začátku kalendářního roku 2016 vznikl nový internetový magazín zakatedrou.cz, který je určen především pro učitele 1. stupně základních škol. Zajímavou inspirací však může být i pro učitele jiných aprobací a ostatní pedagogy pracující s dětmi školního a předškolního věku. E-zin, jak je také někdy internetový magazín nazýván, přináší učitelům zajímavé náměty na zpestření výuky, typy na zajímavé pomůcky, recenze, rozhovory a snaží se reflektovat aktuální otázky týkající se současného vzdělávání. Na počátku stála nadšená skupina čitelů 1. stupně základních škol, kterou sdružila Magdalena Hudcová.

Magdaleně Hudcové, šéfredaktorce magazínu zakatedrou.cz, jsme položili pár otázek:

Jak vás napadlo začít vydávat internetový magazín?
Nejednalo se jen o jeden důvod. Jednalo se o více faktorů, které nás nakonec přivedly k myšlence a následné realizaci celého projektu. Prvotním impulsem bylo naše zjištění, že existují velké rozdíly ve způsobu a kvalitě, jakým učitelé vyučují. Zajímavé a kvalitní příklady dobré praxe se k některým učitelům dostávají pomalu nebo vůbec. Známe učitele, kteří by žákům rádi výuku zpestřili, ale během školního roku nemají čas a možnost navštěvovat různé kurzy, semináře, knihovny a hledat nové nápady. Proto jsme se rozhodli pomoci učitelům a nabídnout jim pomoc prostřednictvím zajímavých článků z naší praxe.

Nejprve jsme chtěli psát pouze články, které bychom nabídli k publikování časopisům zabývajícími se pedagogikou. Dlouho jsme hledali a vybírali, avšak žádný časopis nebo portál, který by vyhovoval našim požadavkům a představám, jsme nenašli. Proto vznikl nápad na založení vlastního magazínu, který by byl optimalizován pro potřeby běžných učitelů z praxe.

Jak často je magazín aktualizován?
Přemýšleli jsme, jakou formu magazínu zvolit, aby jednotlivé články nezapadly mezi ostatními. Jako nejvhodnější jsme vybrali variantu měsíčníku. Každý měsíc nabízíme čtenářům několik zajímavých článků, které se snažíme psát zajímavou a odlehčenou formou. Chtěli bychom, aby pedagogové unavení po náročné práci za katedrou si nalezli alespoň jednou měsíčně čas na přečtení aktuálních článků z jejich oboru.

Provázely vznik magazínu nějaké překážky?
Začínali jsme téměř od ničeho. Museli jsme se naučit vytvořit kvalitní webové stránky, které by čtenáře zaujaly. Zjišťovali jsme, jak efektivně komunikovat s partnery a médii a jak funguje marketing. Největší překážku jsme museli řešit v květnu, kdy nás překvapil veliký zájem čtenářů a již pět dní po vydání květnového čísla byl překročen měsíční limit pro přenos dat.

Vaše články publikujete pod licencí Creative Commons, co to pro čtenáře magazínu znamená?
Ano, podporujeme politiku otevřeného vzdělávání a naše články publikujeme pod licencí Creative Commons. K užívání této licence nás přivedla informace, že učitelé často porušují autorská práva. Proto jsme se rozhodli publikovat články pod nejjednodušší variantou otevřené licence Creative Commons CC-BY, což znamená, že všechny publikované materiály mohou uživatelé volně sdílet a upravovat, jedinou podmínkou je uvedení zdroje.

Jaké plány máte do budoucna?
V současnosti analyzujeme zpětnou vazbu od čtenářů. Jejich názor je pro nás velmi důležitý a snažíme se jejich podněty inspirovat. Neustále zkvalitňujeme uživatelské prostředí našeho portálu, rozšiřujeme povědomí o našem magazínu mezi jednotlivé učitele, hledáme nové partnery a snažíme se rozšiřovat náš redakční tým. Zájem máme především o spolupráci s učiteli z praxe, avšak máme zkušenost, že učitelé, kteří mají co říct, nemají čas a učitelé, kteří mají čas, zase nemají co říct.

Máte nějaké informace o využití vašich článků v praxi?
Na adresu naší redakce chodí velké množství zpráv s fotografiemi, na kterých jsou náměty využity v praxi. Máme velikou radost pokaždé, když se dozvíme, že informace publikované v našem magazínu někomu z vyučujících pomohly. Víme, že se jedná jen o malou pomoc, ale doufáme, že magazín zakatedrou.cz alespoň trochu pomůže zkvalitnit výuku učitelů na českých školách.

Děkujeme Magdaleně Hudcové za rozhovor a celé redakci magazínu zakatedrou.cz přejeme mnoho úspěchů.

Share This:

One Response to Rozhovor s šéfredktorkou

  1. Jitka napsal:

    Prosím o zasílání magazínu, pokud je to takto možné?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>