Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Virtuální realita vytváří iluzi reálného světa

dav
Virtuální realita vytváří iluzi reálného světa. Prostřednictvím speciálních brýlí pro virtuální realitu a chytrého mobilního telefonu se během chvíle můžete ocitnout například uprostřed Paříže nebo třeba u Niagarských vodopádů. Pootočením hlavy se můžete podívat prakticky kterýmkoli směrem a díky senzorům v chytrém mobilním telefonu se odpovídajícím způsobem změní také obraz. Máte tedy pocit, jakoby jste na onom místě právě byli, a to jste přitom stále ve třídě. Prostřednictvím virtuální reality můžete zažít pocit z létání, zažít pobyt v nebezpečném terénu nebo být součástí nějaké hry.

Share This:

Vzdělávací aplikace pro virtuální realitu „VR přecházení“ děti nadchne

01_uvod
Naučte děti ve virtuální realitě (ve 3D brýlích Cardboard s vaším chytrým telefonem), jak správně a bezpečně přecházet přes silnici. Slyšíte slovo virtuální realita poprvé nebo nevíte, co přesně si pod tímto pojmem představit? Zajímá vás, co to jsou 3D brýle Cardboard? Odpovědi na tyto a další otázky týkající se virtuální reality naleznete v článku Virtuální realita vytváří iluzi reálného světa

Share This:

Umíte češtinu? Testujte učivo českého jazyka prostřednictvím on-line testů, které budou publikovány také v tištěné podobě

umim_cestinu-pravopis
Chtěli byste s žáky procvičovat češtinu na přijímací zkoušky nebo jen zajímavou formou zjišťovat, co všechno z učiva českého jazyka znají? Pak bychom vám chtěli představit projekt Umím češtinu, který je dostupný na www.umimcestinu.cz.

Share This:

Tip na knihy – vyprávějte příběhy podle obrázků

kniha samá díra
Knížka samá díra. Na výletě je obrázková publikace určená pro děti. Každá dvojstrana obsahuje obrázek, který je plný lidí, zvířat, věcí … Rodina Dvořákových se vydala na výlet. Pomocí obrázků v knize sledujte průběh jejich výletu. Každá dvojstrana obsahuje postupně obrázky z výletu, které jsou plné lidí, zvířat, věcí … a dějů. Současně s průběhem výletu se odehrávají další příběhy ostatních postav. Některé příběhy jsou kratší (objevují se na jedné stránce), některé se odehrávají v celé knize.

Share This:

Dvojčíslo ZÁŘÍ – ŘÍJEN je zaměřeno především na historii a oslavy 100 let republiky

logo_f
Po letních prázdninách vychází magazín Zakatedrou.cz stejně jako minulý rok jako dvojčíslo ZÁŘÍ – ŘÍJEN. Protože se blíží oslavy 100 let republiky, zaměřili jsme toto dvojčíslo především na historii a náměty k připomenutí hlavních událostí tohoto období.

Share This:

Využití časové osy při výuce na 1. stupni ZŠ

časová osa s desetiletími
Nově přicházející děti do škol žijí především přítomností. O minulosti a budoucnosti mají různě zkreslenou představu. Je tedy na učiteli, aby v průběhu několika prvních let dokázal naučit žáky správně vnímat čas. Chtěli bychom vám proto představit další grafický znázorňovací prostředek vhodný do výuky na 1. stupni ZŠ, a tím jsou časové osy. Časové osy můžeme vnímat jako druh myšlenkové mapy. O myšlenkových mapách si můžete přečíst článek Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ“.

Share This:

Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – čtení s porozuměním

čtení s porozuměním
Znáte přehled hlavních událostí, které se odehrály v uplynulých 100 letech v naší republice? A znají je vaši žáci? Přinášíme vám text obsahující přehled hlavních událostí v naší zemi od roku 1918 až po současnost, který je určený pro připomenutí učitelům, pro něž dějepis není hlavní parketou, a také pro žáky jako materiál pro čtení s porozuměním. Tento přehled mohou využívat i mladší žáci, kteří ještě neznají historické souvislosti. S textem mohou pracovat dle návodných otázek pro čtení s porozuměním. Žáci, kteří vědí, co čtou, najdou všechny odpovědi v textu a třeba si něco z historie naší země do budoucna zapamatují. Materiál lze využít také pro práci s časovou osou, bližší informace se dozvíte v článku Příklad práce s časovými osami – Časová osa událostí uplynulých 100 let, srovnávání os.

Share This:

Příklad práce s časovými osami – Časová osa událostí uplynulých 100 let, srovnávání os

obrázky _100 let
V článku Využití časové osy při výuce na 1. stupni ZŠ, jsme se věnovali možnostem využití časových os ve výuce. Nyní bychom vám chtěli nabídnout praktickou ukázku, jak časové osy využít a zároveň si ujasnit důležité okamžiky, které v uplynulých letech zásadně ovlivnily život v naší republice. K tvorbě časové osy můžete využít také text pro čtení s porozuměním, který je ke stažení v článku Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – čtení s porozuměním. Při projektové výuce mohou žáci přijít také k zajímavým souvislostem mezi světovými událostmi a událostmi, jenž ovlivnily vývoj v oblastech, které jsou dětem blízké.

Share This:

Lípy republiky jsou živými svědky naší historie

leaf-55859_1920
Lípa je naším národním stromem. Symbol lípy můžeme nalézt na bankovkách, vojenských uniformách nebo například na prezidentské standartě. Tento strom se také vysazuje při některých významných událostech souvisejících s naší republikou. Nenese právě lípa ve vaší obci nějaké poselství minulých generací? Nebo uvažujete, že v rámci oslav založení republiky zasadíte nový strom, který bude o této události vyprávět budoucím generacím?

Share This:

Vydejte se s dětmi do tajemné země Ypsilonie a učte se vyjmenovaná slova hrou

Ypsilonie 1
Vyjmenovaná slova jsou důležitou součástí učiva na 1. stupni ZŠ. Mnoho dětí však při psaní vyjmenovaných slov i přes neustálé opakování stále chybuje. Chtěli bychom vám představit společenskou hru, díky které si děti budou nenásilnou formou opakovat všechna vyjmenovaná slova. Budou se bavit a zároveň učit.

Share This: