Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Příklad práce s časovými osami – Časová osa událostí uplynulých 100 let, srovnávání os

obrázky _100 let
V článku Využití časové osy při výuce na 1. stupni ZŠ, jsme se věnovali možnostem využití časových os ve výuce. Nyní bychom vám chtěli nabídnout praktickou ukázku, jak časové osy využít a zároveň si ujasnit důležité okamžiky, které v uplynulých letech zásadně ovlivnily život v naší republice. K tvorbě časové osy můžete využít také text pro čtení s porozuměním, který je ke stažení v článku Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – čtení s porozuměním. Při projektové výuce mohou žáci přijít také k zajímavým souvislostem mezi světovými událostmi a událostmi, jenž ovlivnily vývoj v oblastech, které jsou dětem blízké.

Share This:

Lípy republiky jsou živými svědky naší historie

leaf-55859_1920
Lípa je naším národním stromem. Symbol lípy můžeme nalézt na bankovkách, vojenských uniformách nebo například na prezidentské standartě. Tento strom se také vysazuje při některých významných událostech souvisejících s naší republikou. Nenese právě lípa ve vaší obci nějaké poselství minulých generací? Nebo uvažujete, že v rámci oslav založení republiky zasadíte nový strom, který bude o této události vyprávět budoucím generacím?

Share This:

Vydejte se s dětmi do tajemné země Ypsilonie a učte se vyjmenovaná slova hrou

Ypsilonie 1
Vyjmenovaná slova jsou důležitou součástí učiva na 1. stupni ZŠ. Mnoho dětí však při psaní vyjmenovaných slov i přes neustálé opakování stále chybuje. Chtěli bychom vám představit společenskou hru, díky které si děti budou nenásilnou formou opakovat všechna vyjmenovaná slova. Budou se bavit a zároveň učit.

Share This:

Je vaše škola kvalitní nebo ne? A jak její kvalitu zlepšit? Inspirujte se v knize Na naší škole nám záleží

kniha2
Učitelé i rodiče si často kladou otázku, zda je jejich škola kvalitní nebo ne a jak její kvalitu zvýšit. Chtěli bychom vám představit zajímavou knihu s názvem Na naší škole nám záleží, která vyšla v nakladatelství Portál. Přináší řadu konkrétních námětů ke sledování a zvyšování kvality školy.

Share This:

Dětské oční vady: většinou se projeví až s nástupem do školy. Některé samy zmizí

glasses-415257_1920
Dalekozrakost, astigmatismus a tupozrakost – to jsou nejčastější oční vady, které trápí děti. Podle odhadů trpí oční vadou čtvrtina školáků a deset procent předškoláků. Čím je dítě menší, tím složitější je oční vadu rozpoznat. U řady dětí proto diagnostika oční vady proběhne až po nástupu do školních lavic.

Share This:

Inspirace (nejen) pro učitele a školní psychology pro jejich praxi ve 21. století

book-1209805_1920
Český institut biosyntéze zve všechny učitele, školní psychology, ale i další pracovníky ve školství do vzdělávacího programu s názvem Biosyntéza (nejen) pro učitele a školní psychology. Je určen všem těm, kteří každý den pracují s dětmi a považují za důležité neustále se sebevzdělávat a rozvíjet kreativitu nejen u dětí, ale i u sebe samotných. Cílem komplexního vzdělávacího programu je posluchače obohatit základním biosyntetickým přístupem: stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak žák není jen objekt rozumové či tělesné kapacity.

Share This:

Již pro vás připravujeme dvojčíslo ZÁŘÍ – ŘÍJEN, které vyjde 5. 10.

logo_f
Stejně jako v minulém roce, bude první podzimní vydání magazínu Zakatedrou.cz publikováno jako dvojčíslo ZÁŘÍ – ŘÍJEN, které vyjde 5. října. Kromě dalších zajímavých informací budeme velkou část tohoto vydání věnovat 100. oslavám vzniku Československa. Všem našim čtenářům přejeme příjemný vstup do nového školního roku. A pokud se nemůžete dočkat dalšího čísla, můžete si alespoň pročítat starší články, které stále aktualizujeme.

Share This:

Přejeme všem čtenářům příjemné léto

sunbeds-and-umbrellas-1995390_640
Upozorňujeme naše čtenáře, že stejně jako každý rok v měsíci červenci a srpnu magazín Zaktedrou.cz nevychází. Lidé, kteří se na chodu magazínu podílejí, jsou z převážné části učitelé, a proto si chtějí užít zaslouženého letního volna. Přesto vám však budou k dispozici všechny starší články. Budete si tak moci hlouběji znovu pročíst články, na které jste v průběhu školního roku neměli mnoho času.

Share This:

Na kafíčko s … Janou Frankovou

microphone-2316268_640
Tentokrát jsme si popovídali se spolumajitelkou vydavatelství ALCA paní Janou Frankovou, která se po úspěchu titulu Můj cestovní deník (o němž si můžete přečíst v článku Tip na publikaci: Můj cestovní deník) rozhodla uvést na trh také Můj školní blog(o němž si můžete přečíst v článku Chcete, aby si žáci vedli školní kroniky? Vyzkoušejte Můj školní blog). Celý projekt vznikal spontánně za supervize zkušené učitelky. Tím bylo zaručeno, že Školní blog je navázán i na školní osnovy a může být radostí dětem a pomocí učitelům. Nápadů na projekty pro děti je mnoho, tak se necháme překvapit jaký bude další výtvor. Co vše za vydáním úspěšných titulů stálo a jaké má paní Jana plány do budoucna?

Share This:

Náměty pro přípravu na nový školní rok

classroom-824120_640
Školní rok sice nyní končí, ale ani se nenadějeme a bude začínat další. Protože další číslo našeho magazínu vyjde až po zahájení nového školního roku, chtěli bychom vám představit vybrané faktory, které by měl vyučující při přípravě na nový školní rok zvážit. Nejedná se o celou přípravu, ale pouze o náměty. Některé náměty jsou pro učitele běžné, ale něco z našeho článku by pro ně mohlo být inspirací.

Share This: