Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tag Archives: vzdělávání pedagogů

Vznik nové iniciativy Otevřeno – cesta ke kvalitnímu vzdělávání pedagogů?

otevreno_2
1. prosince 2015 zahájila svoji činnost nová iniciativa Otevřeno. Za vznikem iniciativy stojí studenti pedagogické fakulty MU v Brně, kteří se domnívají, že je důležité zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách. Postupně s iniciativou Otevřeno začínají spolupracovat také další pedagogické fakulty v naší zemi. Cílem iniciativy je zkvalitnění vzdělávání na pedagogických fakultách, jejichž způsob vzdělávání by měl být pro budoucí pedagogy vzorem.

Share This: