Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tag Archives: žákovské portfolio

Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka

leave-1073439_1280
Známky nemusí jednoznačně vypovídat o vědomostech a dovednostech žáků a současné snahy o zavedení objektivních srovnávacích zkoušek stále selhávají. Nechte tedy hovořit žáky sami za sebe. Učte děti správně prezentovat nejen svoje dovednosti a znalosti. Důležité je také naučit děti poukázat na své nedostatky a nebát se o nich hovořit. Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem. Kromě zlepšování sebeprezentace, má žákovské portfolio také funkci motivační. V současné době je jednou z důležitých dovedností schopnost sebeprezentace. Žáci, kteří si poctivě budou vést svá portfolia, mohou mít náskok před ostatními vrstevníky, zejména při různých přijímacích či výběrových řízeních, ale také při vytváření osobní značky, jejíž důležitost se začíná projevovat zejména v marketingu. Přesná kritéria, podle kterých by měli žáci svá portfolia vést, nejsou určena a pravděpodobně ani nebudou. Záleží především na rozhodnutí žáka, které materiály bude jeho portfolio obsahovat (u mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky). Poradíme vám, jak s dětmi začít vést jejich žákovská portfolia.

Share This: