Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Síť křesťanských učitelů

MK_Ladislav_Hanuš_nahled

V roce 2010 byla Českou evangelikální aliancí ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých založena Síť křesťanských učitelů v České republice. Hlavní myšlenkou bylo pomoci učitelům vychovávat budoucí generaci v duchu etických a křesťanských hodnot. Na bližší informace jsme se zeptali pana Mgr. Ladislava Hanuše, Ph.D. který je koordinátorem Sítě křesťanských učitelů a zároveň aktivním středoškolským učitelem odborných ekologických předmětů.

Jak vznikl nápad na vytvoření Sítě křesťanských učitelů?
Uvolnění poměrů po roce 1989 přineslo obrovský nárůst počtu křesťanů v pedagogických profesích, které byly dříve věřícím lidem zapovězeny. V ČR vyrostla nová generace věřících učitelů, mnoho křesťanských škol a organizací spolupracujících se školami, takže dnes stojíme před situací, kdy jsou naše možnosti jako křesťanů ovlivnit oblast školství relativně velké.

Existuje něco podobného v zahraničí?
Ano, křesťanští učitelé se sdružují i v sousedních zemích, ale i třeba v USA. V naší zemi jsou další křesťanské profesní spolky nejen učitelů, ale i právníků, zdravotníků atd.

Co všechno nabízíte učitelům na 1. stupni základních škol?
Učitelům nabízíme výukové materiály např. program „Bible a člověk 21. století“, konferenci Křesťan za katedrou na jaře v Třinci a na podzim v Praze, setkání učitelů v regionech, kurzy. Členům rozesíláme emailové aktuality, pozvánky, materiály, inspirace. Sadu Exit316 do škol pro přihlášené. Distribuujeme vhodné křesťanské materiály z českých zdrojů i zahraničí. Příprava balíčků projektových dnů např. „O čem je Bible“ atd. Podporujeme etickou výchovu.

Existuje nějaká spolupráce mezi křesťanskými učiteli navzájem?
Učitelé se rozhodují, jakou měrou se zapojí. Někteří spolupracují na tvorbě učebních materiálů, jiní předvedou kolegům, jak vyučují nový program, který druzí ještě neučili, někteří se schází v regionech a zvou si hosty na odborné přednášky.

Jak se mohou učitelé přihlásit do Sítě křesťanských učitelů?
Zájemci se mohou do sítě registrovat na www.situcitelu.cz. Registrace je určena pro křesťanské učitele, lektory i studenty pedagogických fakult a probíhá vyplněním online formuláře, kde učitel uvede typ školy, vyučované předměty, adresu a další informace.

Setkali jste se již někde se stížnostmi ze strany rodičů na výuku dětí v křesťanském duchu?
Osobně jsem se se stížností od rodičů nesetkal. Ale takové případy mohou nastat, protože většina rodičů nejsou křesťané. Výuka nesmí být pro žáky nekřesťany manipulativní, na druhé straně by měl mít učitel možnost vyjádřit své přesvědčení a možnost představit životní hodnoty.

A co učitelé, kteří se necítí být úplnými křesťany, ale rádi by žáky vyučovali v křesťanském duchu?
Tito učitelé orientovaní na hodnoty mohou vyučovat etickou výchovu a využít řadu akreditovaných kurzů a výukových materiálů např. metodiky, učebnice a pracovní listy pro 1.- 9. ročník ZŠ (k dispozici jsou ke stažení v elektronické verzi nebo také v tištěné podobě), sadu 5 DVD Zprávy agenta Kixe pro tři věkové kategorie na 10 základních témat etické výchovy, komiks s omalovánkami pro 1. stupeň, komiksy pro 2. stupeň. Celé kurikulum je postaveno na zásadách prosociálnosti a tzv. Zlatého pravidla: „Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“

Co byste poradil našim čtenářům z řad učitelů 1. stupně i těm, kteří se nehlásí k žádnému vyznání, jak do výuky zařadit etickou výchovu?
MŠMT od roku 2010 umožňuje zařadit do školního vzdělávacího programu nový doplňující vzdělávací obor etická výchova. Může být zařazen jako samostatný předmět, nebo může být vyučován průřezově v jiných předmětech. Rodiče i žáci mají zájem o etickou výchovu také ve formě kroužku/volnočasové aktivity.

Učitelé si mohou pozvat na školu lektora z najdilektora.cz
(http://www.najdilektora.cz/temata/i-stupen-zakladni-skoly/stredocesky-kraj/eticke-programy)


Příklad materiálů – ke stažení zde>>

Program: O Bibli bez nudy
Programem provází loutka „Mluvící Bible“. Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru, se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi. Samozřejmě si povíme i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je i úryvek z Bible, ukázky a prohlídka Biblí v originálních jazycích i nových překladech a zábavný opakovací kvíz. Program si dává za cíl pestrým a zajímavým způsobem seznámit děti s touto jedinečnou knihou.

Plánované akce

  • Setkání křesťanských učitelů z Brna a okolí 2. 6. 2016
  • Soustředění lektorů. Pořádané Nadací Mezinárodní potřeby 5. – 7. 9. 2016, Středisko Immanuel Dlouhý
  • Kurz Dovedností I. 10 – 11. 11. 2016 Praha
  • Konference Křesťan za Katedrou 12. 11. 2016 Praha
  • Kurz Dovedností II. 31. 3. 2017 Třinec
  • Konference Křesťan za Katedrou 31. 3.-1. 4. 2017 Třinec
  • Share This: