Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na knihy – vyprávějte příběhy podle obrázků

kniha samá díra

Knížka samá díra. Na výletě je obrázková publikace určená pro děti. Každá dvojstrana obsahuje obrázek, který je plný lidí, zvířat, věcí … Rodina Dvořákových se vydala na výlet. Pomocí obrázků v knize sledujte průběh jejich výletu. Každá dvojstrana obsahuje postupně obrázky z výletu, které jsou plné lidí, zvířat, věcí … a dějů. Současně s průběhem výletu se odehrávají další příběhy ostatních postav. Některé příběhy jsou kratší (objevují se na jedné stránce), některé se odehrávají v celé knize.

Autorka si s knihou opravdu vyhrála a obrázky propracovala důmyslně do detailů. Najdete v ní velké množství námětů pro zahájení nejrůznějších vyprávění a diskusí.

Na každé straně jsou úkoly. Správnou odpověď musí děti nalézt v obrázku. Pro kontrolu slouží přesahující obálka s barevnými dírami. Po přiložení obálky ke stránce je správná odpověď vidět v díře určené barvy. Tyto úkoly jsou určené spíše pro mladší děti, ale jejich zábavná forma zaujme i starší.

Dejte dětem čas k prohlédnutí
Dejte dětem čas, aby si knihu i jednotlivé obrázky mohly samy prohlédnout. Dávejte dětem čas na samostatné prohlížení opakovaně před každou prací s knihou. V knize budou neustále nacházet nové detaily. Pokud jim nedáte čas k prohlédnutí, budou si knihu prohlížet při zadané práci a sníží se jejich pozornost.

Učte žáky pozorovat okolí
Jak správně s knihou pracovat? Pracujte tak, abyste žáky naučili správně „šmírovat“. Naučte je sledovat a pozorovat okolí. Aby stejně tak jako „paním drbnám“ ani vlásek neunikl.

 • nechte děti knížku prohlížet samostatně
 • nechte děti prohlížet knížku ve skupinkách, bez výraznějšího zásahu učitele
 • upozorňujte děti na detaily
 • pokládejte dětem otázky, jejichž odpovědi lze najít na obrázcích
 • dávejte dětem takové úkoly, aby je mohly vyřešit s pomocí knihy
 • Učte žáky vyjadřovat se
  Naučte žáky o zjištěných skutečnostech správně informovat. Informace mohou žáci předávat

 • ústní formou (můžete motivovat – vyprávět kamarádovi o výletě)
 • písemnou formou (můžete motivovat – napsat dopis z výletu, napsat článek do novin …)
 • Nechejte žáky

 • vyprávět skutečné příběhy, které v knize vidí. „Co všechno vidíš na obrázcích? Co všechno se na obrázcích děje?“
 • domýšlet příběhy lidí, které jsou v knize. „Jak asi příběhy pokračují?“
 • vymýšlet příběh, jak se žák ocitl v knize. „Ocitl jsi se také v knize, vyprávěj svůj příběh.“
 • vymýšlet si fiktivní postavy, které by se v knize mohli také objevit a vymýšlet jejich příběhy dle obrázků. „Co by vymyšlené postavy dělaly, kdyby byly také v knize?“
 • Knížka samá díra. V ZOO
  RARISCH, Ines. Knížka samá díra. 1. vydání. V Zoo. V Praze: Albatros, 2015, 20 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-03911-4.

  Kniha vás zavede do ZOO, kde Tom spolu se svými kamarády slaví narozeniny.
  S touto knihou lze pracovat obdobně jako s výše uvedenou publikací Knížka samá díra. Na výletě.

  Podobné publikace
  Dále bychom vám chtěli doporučit publikace od autorky Rotraut Susanne Bernerová Obrázkové příběhy, ve kterých se setkáváme na všech obrázcích s postavami a jejich příběhy ze všedního dne. Publikace jsou rozděleny dle témat. Jaro, Léto, Podzim, Zima a Noc. Děj v jednotlivých dílech je umístěěn do stejného prostředí, takže můžete v knihách srovnávat rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími.S knihami lze pracovat obdobným způsobem jako s Knížkami samá díra.

  BERNER, Rotraut Susanne. Jaro: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 2012, [16] s. ISBN 978-80-7432-147-4.

  BERNER, Rotraut Susanne. Léto: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 2012. ISBN 978-80-7432-148-1.

  BERNER, Rotraut Susanne. Podzim: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-310-2.

  BERNER, Rotraut Susanne. Zima: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-311-9.

  Share This: